Hoekhuis met trapgevels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Heilige-Geeststraat
Locatie Heilige-Geeststraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekhuis met trapgevels

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee herenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Salvatorskerkhof. Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. 1927: verfraaiing van de gevels in neobarokke stijl naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) onder meer aanpassen van licht getoogde vensters tot rechthoekige onder geblokte ontlastingsbogen en rechthoekige poort in rondbogige, en aanpassen van de zijpuntgevel in trapgevels met brede schoorsteen. Belangrijke interieurwijzigingen uitgevoerd in 1934 door firma Gebroeders De Coene (Kortrijk); tevens verfraaiende restauratie naar ontwerp van architecten A. Dugardyn en M. Vermeersch (Brugge) onder meer vervangen van de ingang door neogotische tudorboogdeur onder gedeeld bovenlicht. Sinds 1988 ingericht als "Hotel de Castillion", naar de 18de-eeuwse bisschop en eigenaar van het pand J.-B. de Castillion.

Verankerde bakstenen trapgevels (8 en 10 treden + topstuk) in combinatie met simili voor de plint (1927) en de hoekblokken ter hoogte van begane grond (1927); witsteen voor de hoekblokken (1927), lateien, lekdrempels, geblokte ontlastingsbogen met mascaronsluitstenen (1927) en geprofileerde deuromlijstijsting (1934). Ten oosten, aanpalende ommuurde binnentuin aan straatkant toegankelijk via rondboogpoort met mascaronsluitsteen; rechts kleine ontlastingsboog.

Interieur. Kelder met tongewelf. Begane grond: zogenaamd "Gouden salon" van 1934 in art decostijl doch met behoud van oorspronkelijke structuren onder meer moer- en strijkbalken op consoles; zwartmarmeren Louis Philippeschouw met schouwboezem in empirestijl. Salon: schouw met empireversieringen cf. ter plaatse bewaard ontwerp van Firma Decoene. Bovenverdieping: kamer met bewaarde moer-, kinder- en strijkbalken en gotische schouw met kopjes (origineel ?).

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 353/1927, nr. 398/1934.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 1996, p. 21-25.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 117.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heilige-Geeststraat

Heilige-Geeststraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.