erfgoedobject

Hoekhuis met trapgevels

bouwkundig element
ID
29326
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29326

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hoekhuis met trapgevels
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee herenhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Salvatorskerkhof. Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. 1927: verfraaiing van de gevels in neobarokke stijl naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) onder meer aanpassen van licht getoogde vensters tot rechthoekige onder geblokte ontlastingsbogen en rechthoekige poort in rondbogige, en aanpassen van de zijpuntgevel in trapgevels met brede schoorsteen. Belangrijke interieurwijzigingen uitgevoerd in 1934 door firma Gebroeders De Coene (Kortrijk); tevens verfraaiende restauratie naar ontwerp van architecten A. Dugardyn en M. Vermeersch (Brugge) onder meer vervangen van de ingang door neogotische tudorboogdeur onder gedeeld bovenlicht. Sinds 1988 ingericht als "Hotel de Castillion", naar de 18de-eeuwse bisschop en eigenaar van het pand J.-B. de Castillion.

Verankerde bakstenen trapgevels (8 en 10 treden + topstuk) in combinatie met simili voor de plint (1927) en de hoekblokken ter hoogte van begane grond (1927); witsteen voor de hoekblokken (1927), lateien, lekdrempels, geblokte ontlastingsbogen met mascaronsluitstenen (1927) en geprofileerde deuromlijstijsting (1934). Ten oosten, aanpalende ommuurde binnentuin aan straatkant toegankelijk via rondboogpoort met mascaronsluitsteen; rechts kleine ontlastingsboog.

Interieur. Kelder met tongewelf. Begane grond: zogenaamd "Gouden salon" van 1934 in art decostijl doch met behoud van oorspronkelijke structuren onder meer moer- en strijkbalken op consoles; zwartmarmeren Louis Philippeschouw met schouwboezem in empirestijl. Salon: schouw met empireversieringen cf. ter plaatse bewaard ontwerp van Firma Decoene. Bovenverdieping: kamer met bewaarde moer-, kinder- en strijkbalken en gotische schouw met kopjes (origineel ?).

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 353/1927, nr. 398/1934.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 1996, p. 21-25.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 117.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis met trapgevels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29326 (Geraadpleegd op )