Stadswoningen met trapgevels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Heilige-Geeststraat
Locatie Heilige-Geeststraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Twee stadswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee ongelijke bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, houten dakkapel) uit de 17de eeuw; hoekpand met hoge trapgevel (9/10 treden + topstuk); na 1875 is de aanleunende gekanteelde linkse schermgevel verbouwd tot twee ongelijke trapgevels van respectievelijk 4/5 en 5/1 treden. Verankerde baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor de hoekblokken, 18de-eeuwse deur- en vensteromlijstingen met oren en neuten en voor het 17de-eeuws hoekbeeld van Maria met Kind onder baldakijn. Kelderluiken. Voetenschraper. Aan de Pijpersstraat: aanbouw uit jaren 1970 naar ontwerp van architect V. Desmet (Brugge). Tegen achtergevel: traptoren op vierkant grondplan onder tentdak met ten dele behouden houten spiltrap.

Interieur. Opkamer met monumentaal schouwelement met uitgewerkt 19de-eeuws schilderij, 19de-eeuwse kopie van het Johannesretabel van H. Memling door L. Beyaert (Brugge).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 117-118.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Aanvullende informatie

Tussen de 17de-eeuwse burgerhuizen en de uitbreiding uit de jaren 1970 bevindt zich in de Pijpersstraat een 20ste-eeuwse uitbreiding. Het betreft een bakstenen volume van twee bouwlagen en twee traveeën met een verankerde lijstgevel en een gekanteelde zijgevel (van acht treden + topstuk). De straatgevel is voorzien van vier getoogde vensteropeningen met bewaard 20ste-eeuws schrijnwerk op de verdieping.

Declercq, Daan (27-11-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heilige-Geeststraat

Heilige-Geeststraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.