erfgoedobject

Huis De Caese

bouwkundig element
ID
29334
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29334

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Caese
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Landhuis van het Brugse Vrije
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd Huis "De Caese" gelegen op het einde van doodlopend straatje in het verlengde van de Mallebergplaats, en met achtergevel aan de Reie. Classicistisch breedhuis van vijf traveeën onder zadeldak (leien). Opgetrokken naar ontwerp van meester-metslaar E. Goddyn (Brugge) in opdracht van het bestuur van het Brugse Vrije. Jaartal 1767, zie Reiegevel. Jaartal 1765: rechts in plint van de voorgevel op arduinen bovendorpel van gedicht keldervenster en als chronogram op fundatiesteen in de kruin van het keldergewelf: "ICk ben geLeYt Van / Jor. anDries VanDen / bogaerDe . sChepen / en tresorIer". In de 19de eeuw onder meer bewoond door de Engelse ondernemer G. Chantrell. 1957: naar aanleiding van bouwen bijgebouw Hoogstraat 6, verbouwen van linker travee van de voorgevel in harmonie met de rechter travee. In 1990-1992 naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge) gerestaureerd en aangepast aan bankfunctie, met uitbreiding aan westzijde met nieuw natuurstenen trappenhuis in modernistische stijl. Onder meer herschilderen op basis van sporen in okergeel en arduinen delen in grijsblauw. In 1991 aanleg van een binnenplein en plaatsen van het beeld van Niobe van C. Permeke.

Bepleisterde en geelbeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand; drie traveeën breed middenrisaliet onder driehoekig fronton, geflankeerd door uitgewerkte vleugelstukken. Geordonneerde gevel met gebruik van arduin voor de kolossale, met imitatiebanden belijnde hoekpilasters van het risaliet, de brede puilijst en de aflijnende profielen van het fronton en de vleugelstukken; in het timpaan, reliëf met wapenschild van het Brugse Vrije tussen rocaillemotieven; bekronende vergulde sierelementen. Licht getoogde muuropeningen in vlakke arduinen omlijsting. Ramen met grote roedeverdeling.

Rococogetinte gevel aan de Groenerei, in het fries gedateerd "mccclxvii". Streng symmetrisch opgebouwde bepleisterde en beschilderde lijstgevel met kleurenpalet op basis van sporen als imitatie van witte natuursteen en arduin. Vijf traveeën, souterrain en twee bouwlagen; arduinen hoekpilasters met imitatiebanden ter aflijning van de zijtraveeën en het drie traveeën brede middenrisaliet onder driehoekig fronton met oculus. Voorts gebruik van arduin voor de gevelgeleding door middel van doorlopende gekorniste lijsten, borstweringen, frontonprofielen en de balusters boven de zijtraveeën. Steenhouwersmerken te identificeren met G. Mondron, P.C. Trigalet (Arquennes). Rechthoekige muuropeningen in geprofileerde arduinen omlijsting met gegroefde sluitsteen en oren; enkele deurvensters met sierlijk ijzeren hekwerk. Luiken in souterrain.

Interieur. Kelder onder middendeel overkluisd met korfbooggewelven op gordelbogen, onder dienstingang aan de westzijde rest een doorlopend tongewelf. Ingenieus planconcept en rijke aankleding naar Franse smaak. Begane grond getypeerd door enfilade van vijf opeenvolgende vertrekken: vestibule met marmeren bevloering en sterornament; trappenhuis met over twee bouwlagen doorlopende eikenhouten bordestrap met trappaal en opengewerkte leuningwanden met houtsnijwerk. Drie opeenvolgende salons als "appartement de parade", met telkens marmeren schouwen, stucboezems, plafondlijstwerk in rococostijl, vernieuwde wandbespanningen op plintlambriseringen en paneeldeuren. Op de verdieping analoge indeling en aankleding als "appartement de commodité". Kamer aan de waterkant aan de zuidzijde in verbinding met zogenaamd "chambre de la maîtresse", doch eerder een garderobe; koepelvormig stucplafond met wapenschild van Het Brugse Vrije; groenbeschilderde wandlambrisering met houtsnijwerk in rococostijl; ingebouwde alkoof, schouw en deur, waarachter diensttrap die naar de kelderverdieping leidt met toegang tot de Reie.

 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 765/1989.
 • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 18de eeuwse architectuur in de binnenstad, 1991, Brugge, p. 14-17.
 • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 74-78.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 124.
 • DEVLIEGHER L., Het Huis De Caese van het Brugse Vrije, in Biekorf, LXXXIX, 1989,p. 61-68.
 • ESTHER J., De Paribas en de gulden snede, in Brugge Die Scone, 1990, p. 7.
 • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 329, p. 21, 56, 673, nr. 433, p. 22, 58, 157, 686; nr. 1634, p. 20, 51, 620;
 • VAN CLEVEN J., Het huis "de Caese" van het Brugse Vrije, een voorbeeld van XVIII-wooncultuur, in De woonstede door de eeuwen heen, nr. 132, 1999, p. 2-15.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De Caese [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29334 (Geraadpleegd op )