Burgerhuis Het Gouden Schaeck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis Het Gouden Schaeck

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk met bijhorend, nu gesloopt 19de-eeuws bedrijfsgebouw in Twijnstraat (nummer 10), gemene muur met nummer 12 voorzien van lavabo- en kaarsnissen. 16de-17de-eeuws uitzicht, doch in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen. Volgens foto van 1906 hoge beluikte kelderopening in rechter travee. Verankerde witbeschilderde trapgevel (9 treden + topstuk) van baksteen met enkelhuisopstand. Overkragende bovenverdieping op kraagstenen. Rechthoekige bovenvensters met lekdrempels in geprofileerde korfboognissen, rechter samen met deur ondergebracht in een nis. Topvensters gevat in Brugse travee variant op type III, hier met doorgetrokken middenpenant, getrapte bekroning en maaswerk.

Interieur. Kelder met tongewelf. In de zijmuur werd in 1901 een bakstenen spitsboognis gevonden met natuurstenen driepas waarvan de neuzen met een kopje en de boogzwikken met een dier versierd zijn. Thans is dit fragment in het Gruuthusemuseum. Bewaarde dakkap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W/1145/93/W.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 130.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.