Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-02-1978.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kleine Herstbergestraat. Monumentaal herenhuis, thans hotel van negen + vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Oude 17de-eeuwse kern, zie kelder. Huidig uitzicht gewijzigd ten opzichte van toestand van 1888: centrale rondboogdeur en twee rondboogvensters onder balkon met smeedijzeren leuning van het middenrisaliet zijn vervangen door drie rechthoekige vensters; de huidige poort links in plaats van twee vensters. Laatclassicistische lijstgevel, bepleisterd en geelbeschilderd, boven de grijze plint met zeven kelderopeningen onder meer vijf blinde en twee getraliede. Begane grond verlevendigd met imitatievoegen. Rechthoekige vensters met lekdrempelconsoles, op de bovenverdieping ingepast in doorlopende rechthoekige nissen met geometrische versiering op de borstweringen. Behouden balkon op zware consoles. Kroonlijst op klossen aanzettend op trigliefenfries.

Interieur. 16de-eeuwse kelder met vier graatgewelven op middenzuil en kaarsnissen in zijmuur. Koetsdoorgang met neorenaissancestucwerk. Trapzaal met engelse trap waarvan eiken treden rusten op ijzeren griffioenen in empirestijl, neorenaissancegetint stucwerk en marmeren bevloering. Op de begane grond, empiresalon uit het eerste kwart van de 19de eeuw en één neorenaissancesalon, vermoedelijk van 1888. Eetkamer met neobarokke deuromlijstingen, vermoedelijk van 1888. Op de bovenverdieping, neorococosalon en - kamer uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumetenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 665.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Archieffoto, Nota, 1972.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 22/1888.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 130-131.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.