erfgoedobject

Huis Den Appelzak

bouwkundig element
ID
29352
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29352

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Boomgaardstraat. Zogenaamd "Den Appelzak", zie figuratieve deursluitsteen. Diephuis van vier + drie/twee traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw met oude kern uit de 15de eeuw, zie dakgebinte. Hoge schermgevel met dubbelhuisopstand van rode baksteen met eenvoudig hoofdgestel en frontonbekroning. Rechthoekige muuropeningen, arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl met schijfmotieven en voorstelling van appelzak, vensters met kleine roedeverdeling uit de tweede helft van de 18de eeuw (?). Verlaagde en tot winkelramen aangepaste benedenvensters. Verankerde roodbeschilderde gebuikte zijgevel. Hoge schoorsteen.

Interieur. Dakgebinte bestaat uit een reeks keperparen met inkepingen van nu verdwenen dubbele zijhanebalken, later versterkt met twee schaargebinten en gordingen.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 134.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis Den Appelzak [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29352 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.