Huis Den Appelzak

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning Den Appelzak

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning Den Appelzak

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Boomgaardstraat. Zogenaamd "Den Appelzak", zie figuratieve deursluitsteen. Diephuis van vier + drie/twee traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw met oude kern uit de 15de eeuw, zie dakgebinte. Hoge schermgevel met dubbelhuisopstand van rode baksteen met eenvoudig hoofdgestel en frontonbekroning. Rechthoekige muuropeningen, arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl met schijfmotieven en voorstelling van appelzak, vensters met kleine roedeverdeling uit de tweede helft van de 18de eeuw (?). Verlaagde en tot winkelramen aangepaste benedenvensters. Verankerde roodbeschilderde gebuikte zijgevel. Hoge schoorsteen.

Interieur. Dakgebinte bestaat uit een reeks keperparen met inkepingen van nu verdwenen dubbele zijhanebalken, later versterkt met twee schaargebinten en gordingen.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 134.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boomgaardstraat

Boomgaardstraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.