Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hoornstraat
Locatie Hoornstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekpand van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. In de loop van de 18de eeuw wijziging van de muuropeningen - onder meer gevat in rond- of korfboognissen - en gevelverfraaiing door middel van gepleisterde omlijstingen; verlaagde benedenvensters sinds 1938. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1997 naar ontwerp van architect J. De Graeve (Brugge): onder meer ook baksteenrode kleurstelling op basis van sporen. Verankerde bakstenen zijtrapgevel (9 trappen + topstuk). Rechthoekige muuropeningen met houtwerk volgens 19de-eeuws model in bepleisterde omlijsting behalve aan zijde Hoornstraat, laatst genoemde met aansluitende muur + deurtje.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1394/1998.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 436/1938.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 404.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoornstraat

Hoornstraat (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.