Huis De Witte Poorte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jan van Eyckplein
Locatie Jan van Eyckplein 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis De Witte Poorte

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Witte Poorte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Zogenaamd "De Witte Poorte" bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijke scherm- en trapgevel, zie nummer 7. Vervangen door lijstgevels respectievelijk 19de-eeuwse gevel in empirestijl en in 1901 door gevel in Mozarabische stijl. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys (Brugge), geïnspireerd op nummer 7. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1978 naar ontwerp van architect M. en L. Vermeersch (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (7 trappen + topstuk) in neo-Brugse stijl op arduinen plint. Gebruik van zandsteen voor bol- en kruiskozijnen in Brugse travee met maaswerk in boogvelden. Opengewerkte begane grond met tudorboogpoort.

Monumentaal achterhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aanbouw van drie traveeën op L-vormige plattegrond. Half verzonken kelders wijzen op oude kern uit vermoedelijk uit het vierde kwart van de 13de eeuw, in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen, zie gedichte boogvelden. Gebruik van Doornikse steen voor hoekblokken en lekdrempels. Rechthoekige bovenvensters met bewaarde afgeschuinde dagkanten en sporen van Doornikse lijst. In rechter hoek een gotisch zuiltje van natuursteen met een wapenschild van de familie Vander Banck - waarop drie hanenkoppen - tegen het kapiteel.

Interieur. Kelder bestaande uit twee delen, achterkelder met zoldering van moer- en kinderbalken; zware moerbalk rust op een door korbelen geschoorde houten stijl; balksleutels met afgerond profiel; strijkbalk tegen zijmuur steunend op afgeronde consoles van Doornikse steen. Voorkelder met jonger gewelf op een centrale pijler.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 117/1901, nr. 293/1922, nr. 1897/1978.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 145.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 146-147.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jan van Eyckplein

Jan van Eyckplein (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.