erfgoedobject

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

bouwkundig element
ID
29377
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29377

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Philipstockstraat. Voormalige Sint-Pieterskapel en het ambachtshuis van de kaarsgieters, heden zogenaamd "'t Keerske".

Georiënteerde kapel, ten noorden deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters. Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds de 16de eeuw zogenaamd de "Sint-Katharina in de Krog", en een bovenkapel zogenaamd de "Sint-Pieterskapel". Huidige benaming verwijst naar de ingebruikneming als vereringskapel van het ambacht van de kaarsgieters sinds 1581-1593. Geschiedenis vermeld op gevelsteen met inscriptie "'t Keerske / Robrecht de Fries graaf van Vlaanderen / sticht in 1080 een dubbelkapel toegewijd / aan Sint-Pieter & Sint-Katharina / heropgebouwd na een brand in 1389 / architect Hendrik Pulinx verbouwt de / kapel in 1723-1725 voor de kaarsgieters / de stad Brugge restaureert in 1983-1987 / naar ontwerp van architect Dugardyn" van P. Boudens (Brugge).

Vierde kwart van de 18de eeuw: sluiting van de Sint-Katharina in de Krog en ingebruikneming van het bedehuis als herberg.

1918: architect T. Raison (Brugge) ijvert in een afzonderlijke historische studie over het pand, voor de restauratie ervan als memorial voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Het gepubliceerde ontwerp krijgt geen navolging.

1985: slopen van de aanleunende 18de-eeuwse huisjes aan Philipstockstraat en herstellen van de buitenmuur.

Ambachtshuis van de kaarsgieters

Voormalig ambachtshuis van de kaarsgieters, nu gedeeltelijk opgenomen bij het huis Philipstockstraat nummer 13. Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen, met een geelbeschilderde verankerde, bakstenen lijstgevel.

Drie linker traveeën doorbroken door trapgevel (6 treden + topstuk), uit de 17de eeuw. Geprofileerde natuurstenen deuromlijsting met oren; bovenlicht. Rechthoekige muuropeningen met luiken op begane grond, afgeschuinde dagkanten en (geblokte) ontlastingsbogen en strekken. In de top, rondbogige opening met geblokte omlijsting. Linker zijmuur met sporen van gedeeltelijk bewaard, gedicht kruisvenster met afgeschuinde zijkanten en geblokte ontlastingsboog.

Rechter traveeën aan de Keersstraat met jaarankers "1615". Dakvenster met tuitgevel met schouderstukken. In twee linker traveeën van dit deel opvallende oculi met roedeverdeling. Zolderopening in korfboognis met afgeschuinde zijkanten.

Interieur. Houten 18de-eeuwse bordestrap. Bewaarde zoldering met moer-en kinderbalken op natuurstenen consoles. Oorspronkelijk schaargebint met telmerken.

Sint-Pieterskapel

Toegankelijk via het ambachtshuis van de Kaarsgieters. De ingebouwde voorgevel is gedeeltelijk zichtbaar vanop een kleine koer: bakstenen tuitgevel van één travee en twee bouwlagen. Op begane grond blinde arcade uit de 14de eeuw(?). 18de-eeuws segmentboogvenster in bepleisterde, geprofileerde omlijsting; halfronde arkel van de stenen wenteltrap ter hoogte van tweede bouwlaag. Rechthoekige opening in segmentboognis. Sporen van natuurstenen hoekblokken; veldstenen muurfragment. Zuidgevel, tot 1985 ingebouwd door twee 18de-eeuwse huisjes: zwaar verankerde bakstenen gevel van twee traveeën gestut door enkele steunberen; grote 18de-eeuwse rondboogvensters met ijzeren harnas in geprofileerde bepleisterde omlijstingen met oren. Na herstellen van het parement, sporen van ontlastingsboog en tufstenen negblokken, vrijgekomen tijdens de werken in 1985, die mogelijk wijzen op Romaanse openingen en sporen.

Interieur. Crypte. Twee 12de-eeuwse zuilen van Doornikse hardsteen met ronde of octogonale schacht en met bladeren versierde kapitelen; sporen van polychromie.

Zaalkapel van twee traveeën met driezijdige apsis met 18de-eeuwse inrichting; overkluizing door graatgewelven gescheiden door met cassetten verfraaide gordelbogen opgevangen door kraagstenen met versierd bladmotief.

Zolder met sporenkap.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 649/1930.
  • Afdeling Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 224.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 162-163.
  • BEUCKELS L. 1981-1982: Het Keerske, Koninklijke Gidsenbond van Brugge & West-Vlaanderen, III, 3-6.
  • DE SMIDT F. 1940: De romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, Gent, 64-66.
  • RAISON T. 1918: La Chapelle Saint Pierre à Bruges. Projet de restauration, Brugge.
  • SWIMBERGHE P. 1987: "Sint Katharina in de Krog" herontdekt, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, "Société d'Emulation" te Brugge 3-4, 287-290.
  • VANHOUTRYVE A. 1990: Brugse gedenkstenen en herdenkingsplaten. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 15.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29377 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.