Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kelkstraat
Locatie Kelkstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Hoogstraat. Eertijds huizen zogenaamd "De Rode Leeuw" en "De Bijbel" gericht op Hoogstraat. Oorspronkelijk drie diephuizen met een ritmiek van twee traveeën en twee bouwlagen onder drie gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). 17de-eeuws uitzicht met oude 13de-14de-eeuwse kern, zie kelder, archeologische vondsten en natuurstenen hoekblokken - mogelijk restant van een oudere bouwfase; samenvoeging van drie panden resulteert in huidig samenstel. Volgens bouwvergunning van 1856 vervangen van kozijnconstructies cf. oorspronkelijk doorlopende onder-, tussen- en bovendorpels. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1992 naar ontwerp van architect B. Missine (Brugge).

Verankerde trapgevels (7 treden, 7 treden, 6 treden + topstuk) van roodbeschilderde baksteen op arduinen plint; één beluikte en twee betraliede kelderopeningen. Witbeschilderde hoekblokken over volledige hoogte, beneden afgeschuinde hoek. Rechter geveltop: bewaard 17de-eeuws bolkozijn van zandsteen. Andere toppen met rondboogopening. Voorts rechthoekige 19de-eeuwse muuropeningen met arduinen lekdrempels, bewaarde afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen met mascarons tussen diamanten. Houtwerk volgens 19de-eeuws model. Zijgevel met soortgelijke muuropeningen als voorgevel. Ingang Kelkstraat, vernieuwde gecementeerde gevel van 1995 met rechthoekige muuropeningen en hedendaagse dakkapel.

Interieur. Kelder uit 13de-14de eeuw met kruisribgewelf op vierkante plattegrond en centrale pijler van Doornikse steen met bladkapiteel. Eén natuurstenen gewelfsleutel met florale motieven. Kamer, rechter pand begane grond, in neorenaissancestijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 130/1992.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1 juni 1992.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 173/1856.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 129.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kelkstraat

Kelkstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.