erfgoedobject

Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel

bouwkundig element
ID
29379
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29379

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Hoogstraat. Eertijds huizen zogenaamd "De Rode Leeuw" en "De Bijbel" gericht op Hoogstraat. Oorspronkelijk drie diephuizen met een ritmiek van twee traveeën en twee bouwlagen onder drie gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). 17de-eeuws uitzicht met oude 13de-14de-eeuwse kern, zie kelder, archeologische vondsten en natuurstenen hoekblokken - mogelijk restant van een oudere bouwfase; samenvoeging van drie panden resulteert in huidig samenstel. Volgens bouwvergunning van 1856 vervangen van kozijnconstructies cf. oorspronkelijk doorlopende onder-, tussen- en bovendorpels. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1992 naar ontwerp van architect B. Missine (Brugge).

Verankerde trapgevels (7 treden, 7 treden, 6 treden + topstuk) van roodbeschilderde baksteen op arduinen plint; één beluikte en twee betraliede kelderopeningen. Witbeschilderde hoekblokken over volledige hoogte, beneden afgeschuinde hoek. Rechter geveltop: bewaard 17de-eeuws bolkozijn van zandsteen. Andere toppen met rondboogopening. Voorts rechthoekige 19de-eeuwse muuropeningen met arduinen lekdrempels, bewaarde afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen met mascarons tussen diamanten. Houtwerk volgens 19de-eeuws model. Zijgevel met soortgelijke muuropeningen als voorgevel. Ingang Kelkstraat, vernieuwde gecementeerde gevel van 1995 met rechthoekige muuropeningen en hedendaagse dakkapel.

Interieur. Kelder uit 13de-14de eeuw met kruisribgewelf op vierkante plattegrond en centrale pijler van Doornikse steen met bladkapiteel. Eén natuurstenen gewelfsleutel met florale motieven. Kamer, rechter pand begane grond, in neorenaissancestijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 130/1992.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1 juni 1992.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 173/1856.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 129.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29379 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.