erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
29407
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29407

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Drie stadswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Drie stadswoningen
    Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974

Beschrijving

Complex oorspronkelijk bestaande uit drie huizen: een houten gevel, een achterhuis en een huis aan de Vlamingstraat. Thans een houten lijstgevel en een bakstenen puntgevel, laatst genoemde zichtbaar vanaf de Vlamingstraat.

Breedhuis met ongelijke travee-indeling en twee bouwlagen + souterrain onder zadeldak (leipannen); uit de eerste helft van de 16de eeuw. Bij Marcus Gerards (1562) afgebeeld als een houten puntgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1953. In 1974-1975 consoliderende herstelling met betrekking tot betimmering en metselwerk; herstellen van moer- en kinderbalken en bekapping. Houten lijstgevel met verticale plankenbeschieting (eikenhout) genageld op houten stijl- en regelwerk, tussen bakstenen brandmuren; tweede bouwlaag en top in overstek op de geprofileerde natuur- en bakstenen consoles van de bakstenen zijgevels. Begane grond in baksteenbouw met aangepaste toegang tot kelder. Op de verhoogde benedenverdieping aan weerszijden van de op een console steunende middenstijl twee houten kruiskozijnen; glas in lood en een eenvoudig profiel; onder geprofileerde lijst. Houten dakkapel.

Interieur. Halfverzonken kelder met tongewelf. Op begane grond gotische schouw met natuurstenen rechtstanden.

Achterhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), midden 16de eeuw. Huidig uitzicht is resultaat van consoliderende herstelling in 1974-1975: onder meer slopen van huis aan Vlamingstraat, hierdoor ontstond een klein binnentuintje en kwam de bakstenen puntgevel van het achterhuis zichtbaar. Ook opnieuw aanbrengen van Lediaanse zandsteen en glas in lood; herstellen van kelder met tongewelf, de balklagen en het dakgebint. Verankerde bakstenen puntgevel met rechthoekige muuropeningen in nissen met gekoppelde korfboogjes aanzettend op zandstenen kraagstenen. Afgesloten van straat door middel van eenvoudige bakstenen straatmuur met korfboogpoortje en een luikopening.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 september 1976.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr.92/1951.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 172-175.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29407 (Geraadpleegd op 19-06-2021)