Stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kortewinkel, Vlamingstraat
Locatie Kortewinkel zonder nummer, Vlamingstraat 90, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Drie stadswoningen
gelegen te Kortewinkel zonder nummer, Vlamingstraat 90 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beschrijving

Rechts van nummer 2, Vlamingstraat nummer 90. Complex oorspronkelijk bestaande uit drie huizen: een houten gevel, een achterhuis en een huis aan de Vlamingstraat. Thans een houten lijstgevel en een bakstenen puntgevel, laatst genoemde zichtbaar vanaf de Vlamingstraat.

Breedhuis met ongelijke travee-indeling en twee bouwlagen + souterrain onder zadeldak (leipannen); uit de eerste helft van de 16de eeuw. Bij Marcus Gerards (1562) afgebeeld als een houten puntgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1953. In 1974-1975 consoliderende herstelling met betrekking tot betimmering en metselwerk; herstellen van moer- en kinderbalken en bekapping. Houten lijstgevel met verticale plankenbeschieting (eikenhout) genageld op houten stijl- en regelwerk, tussen bakstenen brandmuren; tweede bouwlaag en top in overstek op de geprofileerde natuur- en bakstenen consoles van de bakstenen zijgevels. Begane grond in baksteenbouw met aangepaste toegang tot kelder. Op de verhoogde benedenverdieping aan weerszijden van de op een console steunende middenstijl twee houten kruiskozijnen; glas in lood en een eenvoudig profiel; onder geprofileerde lijst. Houten dakkapel.

Interieur. Halfverzonken kelder met tongewelf. Op begane grond gotische schouw met natuurstenen rechtstanden.

Achterhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), midden 16de eeuw. Huidig uitzicht is resultaat van consoliderende herstelling in 1974-1975: onder meer slopen van huis aan Vlamingstraat, hierdoor ontstond een klein binnentuintje en kwam de bakstenen puntgevel van het achterhuis zichtbaar. Ook opnieuw aanbrengen van Lediaanse zandsteen en glas in lood; herstellen van kelder met tongewelf, de balklagen en het dakgebinte. Verankerde bakstenen puntgevel met rechthoekige muuropeningen in nissen met gekoppelde korfboogjes aanzettend op zandstenen kraagstenen. Afgesloten van straat door middel van eenvoudige bakstenen straatmuur met korfboogpoortje en een luikopening.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 september 1976.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr.92/1951.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 172-175.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kortewinkel

Kortewinkel (Brugge)

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.