erfgoedobject

Classicistisch herenhuis

bouwkundig element
ID
29410
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29410

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatclassicistisch herenhuis op L-vormige plattegrond, van 1846 als verbouwing van twee 17de-eeuwse trapgevels en een gotische accoladeboogpoort in een aanbouw; consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Hoofdgebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) + lagere aanbouw met poort en woning van twee traveeën, laatst genoemde met twee bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven de donkere plint. Belijnende puilijst en kordon vormende lekdrempels op de tweede en derde bouwlaag. Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping in geprofileerde omlijsting. Kroonlijst op klossen bezet met acanthusbladeren. 19de-eeuws houtwerk, persiennes op de begane grond. Poorttravee: steekboogpoort op imposten opgenomen in een met imitatievoegen en kroonlijst verlevendigde omlijsting; voetenschrapers.

Achtergevel: twee behouden 18de-eeuwse puntgevels van ongelijke diepte in baksteenbouw; steekboogvensters met grote roeden. Rechter gevel: verankerde puntgevel, topvenster met bepleisterde omlijsting met oren en neuten en drie ronde oculi. Linker gevel: puntgevel, met op bovenverdieping en in de top, sporen van bepleisterde omlijsting, één ronde oculus.

Interieur. Onderkelderd. Links éénbeukige kelder van vier traveeën met kruisribgewelf en gordelbogen aanzettend op consoles; kaarnis met driepas. Rechts driebeukige kelder van vijf traveeën met gordelbogen op kapiteel van Balegemse steen. Op begane grond. Typerende planindeling en ruimtewerking met koetsdoorrit geritmeerd door oorspronkelijk gemarmerde Dorische pilasters waartussen deuren onder driehoekig fronton op modillons. Links aansluitende vestibule met witte en zwarte marmeren vloer en Engelse trap. Voorts enfilade van 19de-eeuwse salons met marmeren schouwen en stucwerk. Op eerste verdieping beschilderde middeleeuwse spitsboogfries op consoles met gepolychromeerde kopjes; baksteenimitatie en granaatappelboom. Dakgebinte: schaar- en nokgebinte; herbruikmateriaal van sporenkap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 128/1846, 929/1980.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 176.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Classicistisch herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29410 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.