Huis Ieper

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kraanplein
Locatie Kraanplein 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning Huis Ieper

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning Huis Ieper

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Ieperstraat. Zogenaamd "Huis Ieper" naar het hier vanouds gelegen verbindingsstraatje Ieper- met Cordoeaniersstraat. Marcus Gerards (1562) tekent twee diephuizen respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste kwart van de 16de eeuw; samenvoeging resulteert in huidig pand met dubbelhuisindeling. In de loop van de 18de eeuw wijzigingen interieur en linker zijgevel met sporen van oudere openingen en houtwerk uit de 18de eeuw. Verankerde bakstenen punt- en tuitgevel met rechts natuurstenen hoekblokken. Rechthoekige aangepaste muuropeningen, zie gedichte boogvelden. Rechthoekige deur met houtwerk uit de 18de eeuw. Rechter zijgevel, nu deels zichtbaar vanuit de binnenruimte, oorspronkelijk vrijstaand en uitziend op de Kraanrei: zijgevel van hoofdgebouw van drie traveeën, twee linkse met gaaf bewaarde Brugse travee, type I; kwarthol profiel en afgesloten met twee korfboogjes op natuurstenen console. Uitkragende gootmuur op rij korfbogen op natuurstenen consoles. Lagere achtervleugel, eveneens twee bouwlagen, heden onder plat dak. Verankerde bakstenen gevel met drie Brugse traveeën, type I, aan de dakrand onderbroken en verlaagd, met op de borstwering tussen begane grond en verdiepingen telkens twee rondboognissen met open driepassen. Middelste bovenvensters nog met natuurstenen kruisverdeling. Verweerde natuurstenen gevelstenen.

Interieur. Tweebeukige kelder aan Ieperstraatzijde; graatgewelven op natuurstenen middenzuilen, kelder rechts (gedeeltelijk onder binnenkoer) met tongewelven. Begane grond in Lodewijk XVI-stijl: middengang met trap, marmeren schouwen en schouwboezems in stucwerk; links gelegen salon vooraan met uitgewerkte lambrisering. Op de bovenverdieping: salon met Lodewijk XVI-schouwboezem. Dakgebinten uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste kwart van de 16de eeuw met hanenbalken en schaargebinten.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 17 december 1991.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 180.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kraanplein

Kraanplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.