Cinema 't Zwart Huis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De Pensée
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kuipersstraat
Locatie Kuipersstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cinema 't Zwart Huis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Cinema 't Zwart Huis: gevels en bedaking
gelegen te Kuipersstraat 23 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Pensée". Oorspronkelijk koopmanswoning met huistoren tegen linker zijmuur. Sinds 1919 cinema "'t Zwart Huis" met nooduitgang aan de Naaldenstraat nummer 10. Laatgotisch gebouw uit de 15de eeuw op L-vormige plattegrond met rechts monumentaal diephuis en links lagere vleugel met toegangspoort. In 1990 consoliderende restauratie. Hoofvleugel van vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen + zolderverdieping onder zadeldak. Verankerde bakstenen schermgevel boven een plint van Doornikse kalksteen. Oorspronkelijk hogere en met kantelen afgewerkte schermgevel, nu in het midden voorzien van een getrapte top. Gevelindeling met doorlopende Brugse traveeën, type I, aanzettend op zandstenen waterlijst; blinde bovennissen van de hoektraveeën voorzien van luchtspleten. Rechthoekige vensters met zandstenen kruiskozijnen, glas in lood en gekoppelde spitsboogjes met driepassen op borstwering; vierkante zolderluiken. Lagere vleugel van iets latere datum, twee/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Rechthoekige vensters met bolkozijnen. Rechter venster met geprofileerde dagkanten aanzettend op zandstenen waterlijst uitlopend op gekoppelde spitsboogjes. Tudorboogpoort met natuurstenen omlijsting en verder getypeerd door hogels en kruisbloem.

Interieur. Grosso modo bewaarde cinemazaal in 1998 gerenoveerd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/8743.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 803/1996, nr. 97/1997.
  • CONSTANDT L (ed.)., Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 81-83.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 189-191.
  • WARNIER B., Cinema en Brugse cinema's, in Brugse Gidsenkroniek, nr. 5, 1998, p. 59-66.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kuipersstraat

Kuipersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.