erfgoedobject

Cinema 't Zwart Huis

bouwkundig element
ID
29434
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29434

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Pensée". Oorspronkelijk koopmanswoning met huistoren tegen linker zijmuur. Sinds 1919 cinema "'t Zwart Huis" met nooduitgang aan de Naaldenstraat nummer 10. Laatgotisch gebouw uit de 15de eeuw op L-vormige plattegrond met rechts monumentaal diephuis en links lagere vleugel met toegangspoort. In 1990 consoliderende restauratie. Hoofvleugel van vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen + zolderverdieping onder zadeldak. Verankerde bakstenen schermgevel boven een plint van Doornikse kalksteen. Oorspronkelijk hogere en met kantelen afgewerkte schermgevel, nu in het midden voorzien van een getrapte top. Gevelindeling met doorlopende Brugse travee, type I, aanzettend op zandstenen waterlijst; blinde bovennissen van de hoektraveeën voorzien van luchtspleten. Rechthoekige vensters met zandstenen kruiskozijnen, glas in lood en gekoppelde spitsboogjes met driepassen op borstwering; vierkante zolderluiken. Lagere vleugel van iets latere datum, twee/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Rechthoekige vensters met bolkozijnen. Rechter venster met geprofileerde dagkanten aanzettend op zandstenen waterlijst uitlopend op gekoppelde spitsboogjes. Tudorboogpoort met natuurstenen omlijsting en verder getypeerd door hogels en kruisbloem.

Interieur. Grosso modo bewaarde cinemazaal in 1998 gerenoveerd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/8743.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 803/1996, nr. 97/1997.
  • CONSTANDT L (ed.)., Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 81-83.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 189-191.
  • WARNIER B., Cinema en Brugse cinema's, in Brugse Gidsenkroniek, nr. 5, 1998, p. 59-66.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De laat 15de-eeuwse dakkap van het diephuis bestaat uit zeven dubbele schaargebinten. De sporenparen zijn telkens met twee hanenbalken verstevigd. De dakkap van het aangebouwde breedhuis bevat twee dubbele schaargebinten. De sporenparen hebben hier maar één hanenbalk.

  • VAN EENHOOGE D., DEBONNE V. & HANECA K. 2018: Middeleeuwse dakkappen in Brugge en ommeland. Een catalogus, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 97, Brussel.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Cinema 't Zwart Huis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29434 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.