erfgoedobject

Burgerhuis De Pelikaan

bouwkundig element
ID
29448
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29448

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Pelikaan", zie beeld van voedende pelikaan op topstuk. Complex van drie panden. Poortgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (nok parallel aan de straat, leien, twee dakkapellen), van "1703" zie datering op sluitsteen van bovenvensters. "Kunstige Herstelling" van 1972-1974 met betrekking tot herbepleistering en herschildering. Restauratie van 1993 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) waarbij woning wordt afgebroken en enkel gevel en dak blijven behouden, en wordt geschilderd op basis van teruggevonden kleursporen. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel op arduinen sokkel in classicerende barokstijl. Pilastergevel geritmeerd door vier zandstenen pilasters met composiete kapitelen onder een gekorniste kroonlijst met driehoekige frontonbekroning. Barokke korfboogpoort in zwaar geprofileerde, arduinen omlijsting afgelijnd door middel van een brede druiplijst verrijkt met festoenen en putti; aansluitend balusterbalkon van het bel-etagevenster in geprofileerde omlijsting. Vlaggenstok. Segmentboogvormige zijvensters die op begane grond van 1933 tot 1945 tot deurtjes waren verbouwd; balustrades op bovenverdieping.

Zijvleugels: twee diephuizen, links drie en rechts twee traveeën en telkens twee en een halve bouwlaag. Bakstenen lijstgevels op witstenen plint, volgens kleurstelling van 1992 beschilderd in beige en orkergeel. Links, was tot circa 1844 een trapgevel; huidig uitzicht dateert van 1860. Rechts, in 1844: de oorspronkelijk halfronde bovenvensters worden veranderd in rechthoekige en de kroonlijst van het poortgebouw wordt doorgetrokken. Rechthoekige vensters onder strek en op arduinen lekdrempels.

Verankerde, beschilderde bakstenen achtergevel, enkel op verdieping bewaard, toont sporen van drie gedichte segmentboogvensters; dakkapel met puntgevel en rondboogevenster met geprofileerde omlijsting. Aan tuinzijde, op verdieping, tegen de achtergevels van de drie panden, uitbreiding in postmodernistische stijl naar ontwerp van architect R. D'Hespeel (Brugge).

  • Afdeling Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 7 september 1975.
  • Dienst Openbare Werken, Bouwvergunningen, nr. 109/1992.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 115/1844, nr. 1217/1933, nr. 12/1945.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 171-172.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 83-84.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 212.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis De Pelikaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29448 (Geraadpleegd op )