Postgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Markt, Breidelstraat
Locatie Markt 5, Breidelstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Postgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Postgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen. Nog in gebruik als post met uitzondering van de bovenverdieping heden herbestemd als Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Hoekgebouw op rechthoekige plattegrond. Rechthoekige hoofdvleugel aan de Markt met drie bouwlagen en zeven + drie traveeën en haaks aansluitende smallere vleugel aan de Breidelstraat met twee bouwlagen en zeven traveeën; in de oksel, lage achtervleugel. Verankerde baksteenbouw met verwerking van arduin en witte natuursteen; leien zadeldaken uitgezonderd de lage vleugel onder plat dak met vernieuwde lichtkoepels. Gevelopbouw en ornamentele details in grote lijnen aansluitend bij het Provinciaal Hof; de Marktgevel contrasteert echter met die van laatst genoemde door het gebruik van baksteen in plaats van natuursteen.

Hoofdvleugel. Gekoppelde benedenvensters opgevat als spitsbogige drielichten met maaswerk, ter hoogte van centrale inkom echter uitgewerkt als drieledige spitsboogarcade op zuilen waarboven jaarcartouche 1892 met twee schildhoudende leeuwen. Portaal onder drie bakstenen kruisgewelven met natuurstenen ribben op figuratieve consoles; links en rechts, gedenkplaten van tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog omgekomen postpersoneel. Bovenverdieping geritmeerd door Brugse travee, type I en variante op type II, onder meer oplopend in de drie getrapte dakvensters die de met maaswerk verlevendigde borstwering doorbreken. Penanten links en rechts bovenaan met leeuwenbeeld voorzien van koperen vaandel en schild met initiaal L verwijzend naar Leopold II. Kruiskozijnen; overkragende korfboogfries ter hoogte van de borstweringen en maaswerk in de boogvelden. Hoog leien zadeldak met houten dakkapellen. Typerende rechter zijpuntgevel, hier onder meer met drielichtkozijnen, uitlopend op kruisbloem tussen twee geprofileerde schoorstenen en geflankeerd door uitkragende, veelzijdige hoektorentjes met spuwer onder leien spits voorzien van windvaantje. Zelfde ordonnantie voor de zijvleugel met bredere poorttravee en dienstdeur; fraai maaswerk van baksteen. Alom gebruik van glas in lood voor de vensters en bovenlichten; op de begane grond van hoofdvleugel, bijkomend traliewerk met bloemversiering.

Interieur. Marktvleugel met ijzerbouw voorzien van typerende indeling met drie beuken van zeven traveeën, doorgetrokken van beneden tot boven door middel van gietijzeren kolommen. IJzeren constructie slechts deels zichtbaar tengevolge van ombouwingen van de lokettenzaal tot eenheidsruimte en bovenverdieping tot kantoren. IJzeren vakwerkdakspant, ook in de zijvleugel. Voorts archaïserende interieurelementen zoals de drieledige spitsboogarcade op arduinen pijlers in de lokettenzaal, als herhaling van het portaal; in de zijvleugel - oorspronkelijk met conciërgewoning op de bovenverdieping -, het neogotisch trappenhuis toegankelijk via de poort in de Breidelstraat.

  • Ministerie Openbare Werken, Regie der Gebouwen.
  • DEVLIEGHER L., Van Waterhalle tot Provinciaal Hof, Brugge, 1994, p. 53-63.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Breidelstraat

Breidelstraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.