erfgoedobject

Postgebouw

bouwkundig element
ID
29456
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29456

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Postgebouw
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Postgebouw
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Postgebouw
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen. Nog in gebruik als post met uitzondering van de bovenverdieping heden herbestemd als Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Hoekgebouw op rechthoekige plattegrond. Rechthoekige hoofdvleugel aan de Markt met drie bouwlagen en zeven + drie traveeën en haaks aansluitende smallere vleugel aan de Breidelstraat met twee bouwlagen en zeven traveeën; in de oksel, lage achtervleugel. Verankerde baksteenbouw met verwerking van arduin en witte natuursteen; leien zadeldaken uitgezonderd de lage vleugel onder plat dak met vernieuwde lichtkoepels. Gevelopbouw en ornamentele details in grote lijnen aansluitend bij het Provinciaal Hof; de Marktgevel contrasteert echter met die van laatst genoemde door het gebruik van baksteen in plaats van natuursteen.

Hoofdvleugel. Gekoppelde benedenvensters opgevat als spitsbogige drielichten met maaswerk, ter hoogte van centrale inkom echter uitgewerkt als drieledige spitsboogarcade op zuilen waarboven jaarcartouche 1892 met twee schildhoudende leeuwen. Portaal onder drie bakstenen kruisgewelven met natuurstenen ribben op figuratieve consoles; links en rechts, gedenkplaten van tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog omgekomen postpersoneel. Bovenverdieping geritmeerd door Brugse travee, type I en variante op type II, onder meer oplopend in de drie getrapte dakvensters die de met maaswerk verlevendigde borstwering doorbreken. Penanten links en rechts bovenaan met leeuwenbeeld voorzien van koperen vaandel en schild met initiaal L verwijzend naar Leopold II. Kruiskozijnen; overkragende korfboogfries ter hoogte van de borstweringen en maaswerk in de boogvelden. Hoog leien zadeldak met houten dakkapellen. Typerende rechter zijpuntgevel, hier onder meer met drielichtkozijnen, uitlopend op kruisbloem tussen twee geprofileerde schoorstenen en geflankeerd door uitkragende, veelzijdige hoektorentjes met spuwer onder leien spits voorzien van windvaantje. Zelfde ordonnantie voor de zijvleugel met bredere poorttravee en dienstdeur; fraai maaswerk van baksteen. Alom gebruik van glas in lood voor de vensters en bovenlichten; op de begane grond van hoofdvleugel, bijkomend traliewerk met bloemversiering.

Interieur. Marktvleugel met ijzerbouw voorzien van typerende indeling met drie beuken van zeven traveeën, doorgetrokken van beneden tot boven door middel van gietijzeren kolommen. IJzeren constructie slechts deels zichtbaar tengevolge van ombouwingen van de lokettenzaal tot eenheidsruimte en bovenverdieping tot kantoren. IJzeren vakwerkdakspant, ook in de zijvleugel. Voorts archaïserende interieurelementen zoals de drieledige spitsboogarcade op arduinen pijlers in de lokettenzaal, als herhaling van het portaal; in de zijvleugel - oorspronkelijk met conciërgewoning op de bovenverdieping -, het neogotisch trappenhuis toegankelijk via de poort in de Breidelstraat.

 • Ministerie Openbare Werken, Regie der Gebouwen.
 • DEVLIEGHER L., Van Waterhalle tot Provinciaal Hof, Brugge, 1994, p. 53-63.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Postgebouw [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29456 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.