Stadswoning De Slecke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Markt
Locatie Markt 10, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis De Slecke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning De Slecke

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Steenstraat. Zogenaamd "De Slecke", zie topstuk. Breedhuis van twee + twee traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak, afgewolfd aan linker zijde. Gevel van 1714 in plaats van houten gevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1886 onder meer verwijdering van pleisterwerk en vernieuwen van metselwerk. 1962: samenvoeging van de bedaking met deze van buurpand nummer 11.

Lijstgevel van verankerde baksteen gecombineerd met zandsteen voor belijnende kordons, omlijsting van de rechthoekige muuropeningen en dakkapellen. Bovenvensters: kruiskozijnen, afgeschuinde dagkanten, vlakke omlijsting met oren en voetstukken. Twee dakkapellen getypeerd door steekbogig fronton, bolkozijn, bandwerk, hoek- en negblokken. Bewaarde houten winkelpui met entresol en in 1898 toegevoegde vensterleuningen.

Interieur. Bewaarde winkelinrichting van 1886. Vaste wandvitrines en los meubilair in neoclassicistische stijl, geschilderd in imitatie-mahoniehout, met vergulde biezen.

Rechts nummer 11, zogenaamd "de Blomme", zie topstuk. Soortgelijke lijstgevel als nummer 10 onderging "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect R. Ghellynck (Brugge), onder meer samenvoegen met buurpand nummer 10 onder één dak en toevoeging van een dakkapel naar het patroon van nummer 10 in 1961-1962.

Nummer 12, zogenaamd "de Kat", zie topstuk. Opgetrokken als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge) met gevelopstand aansluitend bij nummers 10 en 11. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende herstelling van 1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) onder meer restauratie van de twee zijtrapgevels en de dakkapel.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 30 juni 1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 129/1886, nr. 36/1898, nr. 609/1924, nr. 545/1961, 552/1983; Kaarten en plannen, nr. 12.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 107-108.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 215.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.