erfgoedobject

Hoekpand Boechoute

bouwkundig element
ID
29464
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29464

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Boechoute". Zichtbepalend hoekpand bij Sint-Amandsstraat met oude kern uit het vierde kwart van de 15de eeuw. J.B. Meunincxhove (eind 17de eeuw) en J. Beerblock (eind 18de eeuw) geven dit pand weer met een voorgevel van drie even brede vensternissen en een hoge zijgevel van één travee; oorspronkelijk vormden de huidige begane grond en de entresol blijkbaar de hoge gelijkvloerse verdieping. Huidige toestand: voorgevel van drie traveeën en vijf bouwlagen afgebeeld op schilderij van 1826 doch zijgevel met één rondboognis, de tweede is vóór 1863 aangebracht. Restauratie in 1995 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge): onder meer kleurstelling op basis van 19de-eeuwse sporen. Verankerde bakstenen scherm- en lijstgevel met links en rechts twee traveeën de hoek omgevoerd. Gebruik van zandsteen voor hoekblokken en tussenstijlen en -dorpels. Brugse travee, type I; bepleisterde boogvelden en borstwering getypeerd door gekoppelde spitsboogjes met driepasmaaswerk; centrale drielichten geflankeerd door kruiskozijnen. Boven de middentravee prijkt een windwijzer onder geprofileerde houten kroonlijst steunend op consoles. Windwijzer en -vaan van 1676-1677, laatst genoemde met vergulde bol een merkteken om samen met een lijn van witte klinkers op de Markt de meridiaan of middaglijn van Brugge aan te duiden. Lagere aanbouw van twee traveeën en vier bouwlagen; bepleisterd en witbeschilderd; bakstenen dakkapel met tuitgeveltje en bolkozijn.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/5640.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2297/1993.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 216-217.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekpand Boechoute [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29464 (Geraadpleegd op )