Hoekpand Boechoute

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Markt
Locatie Markt 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekpand Boechoute

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoekpand Boechoute: gevels en bedaking
gelegen te Markt 15 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Boechoute". Zichtbepalend hoekpand bij Sint-Amandsstraat met oude kern uit het vierde kwart van de 15de eeuw. J.B. Meunincxhove (eind 17de eeuw) en J. Beerblock (eind 18de eeuw) geven dit pand weer met een voorgevel van drie even brede vensternissen en een hoge zijgevel van één travee; oorspronkelijk vormden de huidige begane grond en de entresol blijkbaar de hoge gelijkvloerse verdieping. Huidige toestand: voorgevel van drie traveeën en vijf bouwlagen afgebeeld op schilderij van 1826 doch zijgevel met één rondboognis, de tweede is vóór 1863 aangebracht. Restauratie in 1995 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge): onder meer kleurstelling op basis van 19de-eeuwse sporen. Verankerde bakstenen scherm- en lijstgevel met links en rechts twee traveeën de hoek omgevoerd. Gebruik van zandsteen voor hoekblokken en tussenstijlen en -dorpels. Brugse travee, type I; bepleisterde boogvelden en borstwering getypeerd door gekoppelde spitsboogjes met driepasmaaswerk; centrale drielichten geflankeerd door kruiskozijnen. Boven de middentravee prijkt klok onder geprofileerde houten kroonlijst steunend op consoles. Windwijzer en -vaan van 1676-1677, laatst genoemde met vergulde bol een merkteken om samen met een lijn van witte klinkers op de Markt de meridiaan of middaglijn van Brugge aan te duiden. Lagere aanbouw van twee traveeën en vier bouwlagen; bepleisterd en witbeschilderd; bakstenen dakkapel met tuitgeveltje en bolkozijn.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/5640.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2297/1993.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 216-217.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.