Koetshuis van Grand Hôtel du Commerce

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Moerstraat
Locatie Moerstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koetshuis van Grand Hôtel du Commerce

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig koets- en nutsgebouw van het vroegere "Grand Hôtel du Commerce", nu Hotel Navarra aan de Sint-Jakosstraat nummer 41, in 1941 gesloopt en als "Kunstige Herstelling" in 1950 herbouwd als woonhuis geïnspireerd op de oorspronkelijke 18de-eeuwse constructie. Breedhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen lijstgevel met getuite dakvensters en gestut door drie steunberen; rechthoekige deur in geprofileerde neobarokke natuurstenen omlijsting.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 225.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.