Godshuis De Vette Vispoort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Moerstraat
Locatie Moerstraat 10, 16, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis De Vette Vispoort

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Vette Vischpoort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig Godshuis zogenaamd "Vette Vischpoort / 1434", zie recent opschrift. Gesticht in 1434 door J. Fierens en M. van Leeuwerghem in de Klaverstraat. Circa 1600 zoeken erfgenamen naar aanleiding van de bouwvallige staat, een nieuwe locatie. 1618: aankoop van de huisjes in de Vette Vispoort.

Ter hoogte van nummer 18, houten poort waarachter smalle, gekasseide doorgang parallel met witbeschilderde bakstenen tuinmuur met steunberen van nummer 18; loopt tot aan de Speelmansrei, vroeger vermoedelijk met steiger of trap om vrachten te lossen. Vier eenlaagshuisjes op L-vormige plattegrond, waarvan één straat, vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw. Verankerde witbeschilderde bakstenen tuitgevels. Gekoppelde korfboogdeuren in een verankerd rechthoekig spaarveld van ongeschilderde baksteen, nummer 14 met vensters met afgeschuinde dagkanten.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 226-227.
  • MAERTENS A., Gids der Brugsche Godshuizen, Brugge, 1940.
  • QUACKELBEEN P., De godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van een aantal aspecten van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge, Gent, 1974-1975, p. 127. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.