Stadswoning gedateerd 1677

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Moerstraat
Locatie Moerstraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning, gedateerd 1677

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen; neogotische dakkapel onder leien dakje met windvaan). Trapgevel gedateerd "1677", zie opschrift. 1895: verfraaiende restauratie. 1993: consoliderende restauratie naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (10 treden + topstuk; bolbekroning en schouderstukken) met neobarokinslag. Gebruik van witsteen voor de hoek- en negblokken, mascarons van de geblokte ontlastingsbogen, lekdrempels, lateien, tussendorpels en bolkozijnen; persiennes op de begane grond.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 4 juni 1993.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 224/1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 72/1895.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 148-149.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 227.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.