Huis Sint-Jacob

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Moerstraat
Locatie Moerstraat 40, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Sint-Jacob

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "st. jacob", zie gevelsteen. Samenstel van een breed- en diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechts oudere kern aanwezig, zie balklagen, aangepast in de 18de eeuw, zie aankleding met onder meer Lodewijk XVI-schouw aan straatzijde. "Kunstige Herstelling" van 1928 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). 1997-1998: verbouwing van het interieur links naar ontwerp van architect I. Vermeersch (Knokke). Neobarokke, verankerde bakstenen lijstgevel tussen eerste en tweede travee doorbroken door dakvenster opgenomen in een trapgeveltje (3 treden + topstuk) en boven derde en vierde travee door een trapgevel (respectievelijk 8 treden + topstuk); zandstenen plint, geblokte ontlastingsbogen, onderdorpels, lateien, deuromlijsting in neostijl met oren en mascaronsluitsteen, druiplijst, bolkozijn en gevelsteen. Rondboogpoort met leeuwenkopsluitsteen. Bewaard houtwerk onder meer met kleine roedeverdeling in de bovenlichten.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2651/1997.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1100/1928.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 228.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.