Classicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Nieuwstraat
Locatie Nieuwstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
 • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Hof van Beveren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Ensemble van herenhuizen Hof van Beveren

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hof van Beveren" zie recent opschrift. Zie nummers 3-5. Enkelhuis van acht/negen traveeën en twee en een halve bouwlaag op L-vormige plattegrond; links, dwarsvleugel met 15de-eeuwse kern en in oksel van vermelde dwarsvleugel en hoofdgebouw, kleinere vleugel uit 17de-18de eeuw, zie nummers 3-5, want sinds circa 1930 is het pand inwendig opgeslitst: de drie linkertraveeën (met bijhorende tuinvleugels) behoren tot nummers 3-5. 1988: restauratie naar ontwerp van Groep Planning in functie van de herbestemming van het pand: onder meer invoegen van een groot halfrond dakvenster in zuidoostelijke zolderruimte, nu vergaderzaal.

Classicistische gevel opgetrokken in 1801-1802. Bepleisterde en lichtgroenbeschilderde lijstgevel met licht centraal risaliet, bekroond door driehoekig fronton. Bekronend entablement met trigliefen en een rijk uitgewerkte kroonlijst op klossen. Rechts, koetspoort geflankeerd door twee Toscaanse zuilen en overkluisd met een bepleisterd tongewelf, gedragen door kroonlijsten op twee rijen van zes Dorische driekwartzuilen.

Dijvervleugel: breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, Nota, 29 juni 1989.
 • Dienst Openbare Werken, Bouwvergunningen, nummer 1419/1988.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 259/1910, nummer 655/1946.
 • BEERNAERT B. 1986: Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 73-80.
 • CHRISTIAEN R., SCHOTTE B. 1996: Historische schets van het Hof van Beveren, Brugse Gidsenkroniek XXIX.6, 79-85.
 • CONSTANDT L. (ed.) 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, Brugge, 152-153.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Brugge, 247-248.
 • ESTHER J. 1994: Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, Brugge, 81-85.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Dijver, Eekhoutstraat, Groeninge, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Kartuizerinnenstraat, Kastanjeboomstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwstraat

Nieuwstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.