erfgoedobject

Classicistisch herenhuis

bouwkundig element
ID
29527
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29527

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Hof van Beveren" zie recent opschrift. Zie nummers 3-5. Enkelhuis van acht/negen traveeën en twee en een halve bouwlaag op L-vormige plattegrond; links, dwarsvleugel met 15de-eeuwse kern en in oksel van vermelde dwarsvleugel en hoofdgebouw, kleinere vleugel uit 17de-18de eeuw, zie nummers 3-5, want sinds circa 1930 is het pand inwendig opgeslitst: de drie linkertraveeën (met bijhorende tuinvleugels) behoren tot nummers 3-5. 1988: restauratie naar ontwerp van Groep Planning in functie van de herbestemming van het pand: onder meer invoegen van een groot halfrond dakvenster in zuidoostelijke zolderruimte, nu vergaderzaal.

Classicistische gevel opgetrokken in 1801-1802. Bepleisterde en lichtgroenbeschilderde lijstgevel met licht centraal risaliet, bekroond door driehoekig fronton. Bekronend entablement met trigliefen en een rijk uitgewerkte kroonlijst op klossen. Rechts, koetspoort geflankeerd door twee Toscaanse zuilen en overkluisd met een bepleisterd tongewelf, gedragen door kroonlijsten op twee rijen van zes Dorische driekwartzuilen.

Dijvervleugel: breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, Nota, 29 juni 1989.
  • Dienst Openbare Werken, Bouwvergunningen, nummer 1419/1988.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 259/1910, nummer 655/1946.
  • BEERNAERT B. 1986: Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 73-80.
  • CHRISTIAEN R., SCHOTTE B. 1996: Historische schets van het Hof van Beveren, Brugse Gidsenkroniek XXIX.6, 79-85.
  • CONSTANDT L. (ed.) 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, Brugge, 152-153.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Brugge, 247-248.
  • ESTHER J. 1994: Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, Brugge, 81-85.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Classicistisch herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29527 (Geraadpleegd op 15-05-2021)