erfgoedobject

Woning De Tassche

bouwkundig element
ID
29566
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29566

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Woning De Tassche
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woning De Tassche
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "De Tassche", zie cartouche met afbeelding tas. Barok getint diephuis met een achterliggend breed- en diephuis. Cartouches in de boogvelden van de voorgevel met opschrift met opschrift: "ANNO / 1718" refererend aan de verstening van de houten gevel. Bewaarde oude 15de-16de-eeuwse kern, zie interieur. Oorspronkelijk enkelhuis omgevormd tot dubbelhuis in 1902. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1930 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge): onder meer vernieuwen van kozijnconstructies en cartouches in de boogvelden van de benedenvensters. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1999 naar ontwerp van architect P. Jonckheere (Brugge).

Verankerde trapgevel (9 treden + topstuk) van baksteen. Beluikte kelderopening met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Typerend gebruik van zandsteen voor de mogelijk oorspronkelijke hoekblokken en de in 1930 aangebrachte elementen als bol- en kruiskozijnen, en cartouches. Donkere baksteen voor rondboognissen, ontlastingsbogen en oculi. Geveltop met bolkozijn omgeven door drie ovale oculi met waterlijstje. Glas-in-loodramen. Oudere zijgevel met drie kelderopeningen in drie steekboognissen. Eveneens in 1930 aangepaste indeling en vensters zoals in de voorgevel. Kroonlijst onderbroken door een schoorsteenschacht bekroond met tuitgeveltje voorzien van vlechtingen en een getrapte dakkapel (3 treden + topstuk). Rechts sporen van gedicht spitsboogvenster. Middenhuis met lijstgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, twee rechthoekige kelderopeningen met ontlastingsbogen. Achterhuis van vier/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen tuitgevel, geveltop met vlechtingen. Topvenster en hijsbalkgat omgeven door twee traanvormige en in de top ovale oculi. Achtergevel: verankerde bakstenen tuitgevel met vlechtingen en gedichte rondboogopening.

Interieur. Volledig onderkelderd. Voorhuis: vier traveeën, tongewelven parallel aan de straat met gordelbogen, vermoedelijk van 1718. Aanzet van een natuurstenen trap achteraan het voorhuis. Middenhuis: kelder met tongewelf parallel aan de straat. Achterhuis: oudere basis van moefen met jonger tongewelf parallel aan de Kartuizerinnenstraat, dichtgemetste kaarsnis met keperboog. Zolder: Sporenkap met twee rijen hanenbalken en schaargebint uit 15de-16de eeuw.

Rechts ertegenover, nummer 4, soortgelijke gevel doch minder rijk uitgewerkt.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 478/1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 136/1902.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 262, 265.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Woning De Tassche [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.