Neoclassicistisch herenhuis van 1846

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Burg
Locatie Oude Burg 14, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neoclassicistisch herenhuis van 1846

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis van 1846

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis van 1846 als verbouwing van twee gotische trapgevels. Vermoedelijk oude 16de-eeuwse kern. Dubbelhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddaken (nok parallel aan de straat). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven de arduinen plint met één hoge beluikte en twee betraliede kelderopeningen. Licht verhoogde begane grond verlevendigd met imitatiebanden. Rechthoekige muuropeningen, deur met arduinen bordes en ijzeren leuning; bovenvensters in geprofileerde omlijsting, op eerste bouwlaag gegroefde lekdrempelconsoles, op tweede bouwlaag op doorgetrokken lekdrempels. Eenvoudig hoofdgestel met kroonlijst op klossen en tandlijst. Gecementeerde oude zijgevel met opvallende ankers, nisje of vensterje, twee bakstenen schoorsteenschachten boven de eenvoudige kroonlijst.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 68/1846.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 265.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Burg

Oude Burg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.