erfgoedobject

Huis De Olifant

bouwkundig element
ID
29575
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29575

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Olifant". Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gedateerd 1564 door middel van twee gevelstenen. In de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwen van onderbouw, zie 18de-eeuws steenhouwersmerk te identificeren met P.C. Trigalet (Arquennes) - op dorpels en buitentrap, onder meer toevoegen van puitrap, vereenvoudigen gevelbeëindiging, verwijderen van kruiskozijnen en aanbrengen van bepleistering. Enkele jaren vóór 1871 vervangen van verweerde gebeeldhouwde koppen in de medaillons onder de kantelen door terracotta leeuwenkoppen. 1876: onder meer wijzigen van roedeverdeling. Consoliderende herstelling in 1984 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge): onder meer op verhoogde begane grond behouden van houtwerk, op tweede bouwlaag hermaken naar bestaand model en vervangen van verweerde kuiskozijnen op derde bouwlaag. Verankerde gekanteelde schermgevel van baksteen gemarkeerd door geprofileerde Brugse travee, type I met geometrische versieringen van baksteen op de borstweringen en in de boogvelden van vensters derde bouwlaag. Gevelbeëindiging getypeerd door afwisseling van kanteeltjes, medaillons met leeuwenkoppen van terracotta en halfzuiltjes in uitgekiend siermetselwerk. Eén beluikte en twee betraliede kelderopeningen. Rechthoekige vensters, met blijkbaar bewaarde en herstelde stenen kruiskozijnen op de derde bouwlaag. Rechthoekige deur toegankelijk via arduinen trap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202K/9336.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 28/1876.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 267-268.
  • GOOSSENS M., De restauratie van "De Olifant" in Brugge, in M&L, IV, nr. 2, 1985, p. 41-49.
  • GOOSSENS M., DAVANS H., De restauratie van 'De Olifant' in Brugge, in Brugge Die Scone, XVI, nr. 3, 1995, p. 8-9.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 433, p. 22, 58, 157, 686.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis De Olifant [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29575 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.