Huis De Olifant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Burg
Locatie Oude Burg 24, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Olifant

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis De Olifant: gevels en bedaking
gelegen te Oude Burg 24 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Olifant". Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gedateerd 1564 door middel van twee gevelstenen. In de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwen van onderbouw, zie 18de-eeuws steenhouwersmerk te identificeren met P.C. Trigalet (Arquennes) - op dorpels en buitentrap, onder meer toevoegen van puitrap, vereenvoudigen gevelbeëindiging, verwijderen van kruiskozijnen en aanbrengen van bepleistering. Enkele jaren vóór 1871 vervangen van verweerde gebeeldhouwde koppen in de medaillons onder de kantelen door terracotta leeuwenkoppen. 1876: onder meer wijzigen van roedeverdeling. Consoliderende herstelling in 1984 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge): onder meer op verhoogde begane grond behouden van houtwerk, op tweede bouwlaag hermaken naar bestaand model en vervangen van verweerde kuiskozijnen op derde bouwlaag. Verankerde gekanteelde schermgevel van baksteen gemarkeerd door geprofileerde Brugse traveeën, type I met geometrische versieringen van baksteen op de borstweringen en in de boogvelden van vensters derde bouwlaag. Gevelbeëindiging getypeerd door afwisseling van kanteeltjes, medaillons met leeuwenkoppen van terracotta en halfzuiltjes in uitgekiend siermetselwerk. Eén beluikte en twee betraliede kelderopeningen. Rechthoekige vensters, met blijkbaar bewaarde en herstelde stenen kruiskozijnen op de derde bouwlaag. Rechthoekige deur toegankelijk via arduinen trap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202K/9336.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 28/1876.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 267-268.
  • GOOSSENS M., De restauratie van "De Olifant" in Brugge, in M&L, IV, nr. 2, 1985, p. 41-49.
  • GOOSSENS M., DAVANS H., De restauratie van 'De Olifant' in Brugge, in Brugge Die Scone, XVI, nr. 3, 1995, p. 8-9.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 433, p. 22, 58, 157, 686.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Burg

Oude Burg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.