Stadswoning gedateerd 1561

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Pieter Pourbusstraat
Locatie Pieter Pourbusstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis gedateerd 1561

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning gedateerd 1561

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Grauwwerkersstraat. Heden enkelhuis van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder samengesteld zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); thans één geheel vormend met een pand aan de Grauwwerkersstraat van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaarankers "1561" aan Pieter Pourbusstraat. Het huidige uitzicht is het resultaat van historiserende restauratie in 1914 onder meer invoegen van natuurstenen bol- en drielichtskozijnen met afgeschuinde dagkanten en ontlastingsboog met open voeg, verplaatsen van de nu tudorbogige i.pl.v. rechthoekige deur naar de derde travee rechts en hermetselen van de schoorsteenschacht. Witbeschilderde lijstgevel van verankerde baksteen; twee linker traveeën oplopend in bijna gevelbrede top met tuit. Bijhorend pand in Grauwwerkersstraat uit 16de-17de eeuw met rechthoekige vensters, aangepast op bovenverdieping, en deur met imitatienegblokken en getralied bovenlicht. Dakkapel met tuitgeveltje en venster in rondboognis.

Interieur. Bewaarde moer- en kinderbalken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 12/1914.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 110.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Pieter Pourbusstraat

Pieter Pourbusstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.