Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Pieter Pourbusstraat
Locatie Pieter Pourbusstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning: gevels en bedaking
gelegen te Pieter Pourbusstraat 5 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met oude kern van circa 1530. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1933 naar ontwerp van architect A. D.Helft (Brugge) onder meer opnieuw invoegen van kruis- en bolkozijnen en glas in lood. Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) met links golvende bouwnaad. Brugse traveeën, type III met zandstenen basis; boogvelden en borstwering getypeerd door fraai maaswerk met driepas-, cirkel-, visblaas- en lobmotieven. Top met beluikte spitsboogopening.

Achtergevel van achterhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met oude 16de-eeuwse kern. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1974. Verankerde bakstenen lijstgevel met centraal dakvenster opgenomen in tuitgeveltje. Rechthoekige aangepaste bovenvensters met bewaarde afgeschuinde dagkanten, op de derde bouwlaag bewaarde bolkozijnen met zandstenen tussenstijl.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/5561.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1001/1933.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 294.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Pieter Pourbusstraat

Pieter Pourbusstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.