erfgoedobject

Stadswoning met trapgevel van 1707

bouwkundig element
ID: 29628   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29628

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Mariastraat. Diephuis van drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevel (links 6 en rechts 10 treden + topstuk) van gele baksteen van 1707 in plaats van houten gevel. Oude kern zie 16de-eeuws dakgebinte. Gebruik van natuursteen voor de hoekblokken en mascarons van de geblokte ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten en strek. Op tweede bouwlaag, doorgetrokken lekdrempels na aanpassing van de vensters in de loop van de 19de eeuw, zie houtwerk. In de top, twee rechthoekige vensters met behouden schuiframen, en hogerop een geblokt rondboogvenster met luik. Betraliede kelderopeningen. Oudere zijgevel, lijstgevel van rode baksteen; vijf traveeën en twee bouwlagen; dakkapel met van schouderstukken en vlechtingen voorziene tuitgevel. Drie rechter vensters onder twee of drie ontlastingsbogen wijzend op verbouwingen. Hijsbalkgat.

Nummer 9 en rechts van de zijgevel van nummer 11 (kant Mariastraat), kleinere doch soortgelijke verankerde bakstenen (al dan niet beschilderde) trapgevels uit de 17de eeuw. Pand in Mariastraat behoort thans tot het hoekpand nummer 11; 1872: toevoegen lekdrempels; begane grond aangepast in 1910 en 1925. Bewaard houtwerk.

Dwarsvleugels met bewaard interieur onder meer moer- en kinderbalken, eikenhouten dubbel schaargebint en sporenkap deels nog met getelmerkte hanenbalken.

Links, nummer 10. Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder plat dak. 1870: verbouwing van trapgevel naar huidige gekanteelde, verankerde bakstenen gevel, naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge). 1989: aanpassen van begane grond als winkelgalerij naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge).

Interieur. Onderkelderd door middel van tongewelven met gordelbogen op pilasters; spaarbogen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 23 maart 1993.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 790/1989.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 4/1870, nr. 24/1872, nr. 487/1910, nr. 473/1925.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 212, 324-325.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning met trapgevel van 1707 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29628 (Geraadpleegd op 31-05-2020)