erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
29628
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29628

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aan de hoek met Mariastraat (nummer 11): diephuis van drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevel (links 6 en rechts 10 treden + topstuk) van gele baksteen van 1707 in plaats van houten gevel. Oude kern zie 16de-eeuws dakgebinte. Gebruik van natuursteen voor de hoekblokken en mascarons van de geblokte ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten en strek. Op tweede bouwlaag, doorgetrokken lekdrempels na aanpassing van de vensters in de loop van de 19de eeuw, zie houtwerk. In de top, twee rechthoekige vensters met behouden schuiframen, en hogerop een geblokt rondboogvenster met luik. Betraliede kelderopeningen. Oudere zijgevel, lijstgevel van rode baksteen; vijf traveeën en twee bouwlagen; dakkapel met van schouderstukken en vlechtingen voorziene tuitgevel. Drie rechter vensters onder twee of drie ontlastingsbogen wijzend op verbouwingen. Hijsbalkgat.

Nummer 9 en rechts van de zijgevel van nummer 11 (nummer 1b en 1c kant Mariastraat), kleinere doch soortgelijke verankerde bakstenen (al dan niet beschilderde) trapgevels uit de 17de eeuw. Pand in Mariastraat behoort thans tot het hoekpand nummer 11; 1872: toevoegen lekdrempels; begane grond aangepast in 1910 en 1925. Bewaard houtwerk.

Dwarsvleugels met bewaard interieur onder meer moer- en kinderbalken, eikenhouten dubbel schaargebint en sporenkap deels nog met getelmerkte hanenbalken.

Links, nummer 10. Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder plat dak. 1870: verbouwing van trapgevel naar huidige gekanteelde, verankerde bakstenen gevel, naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge). 1989: aanpassen van begane grond als winkelgalerij naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge).

Interieur. Onderkelderd door middel van tongewelven met gordelbogen op pilasters; spaarbogen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 23 maart 1993.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 790/1989.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 4/1870, nr. 24/1872, nr. 487/1910, nr. 473/1925.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 212, 324-325.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het pand Simon Stevinplein 11 bevat twee, door een brandmuur gescheiden sporenkappen uit wellicht de 16de eeuw. In het voorhuis wijzen de telmerken van de sporen op een verdwenen houten voorgevel met overkragingen. De kappen rusten aan elke zijde op twee flieringen die ondersteund worden door twee schaargebinten in het voorhuis, een schaargebinte in het achterhuis en stijlgebinten aan beide zijden van de brandmuur. Dendrochronologisch onderzoek leverde geen datering op.

  • VAN EENHOOGE D., DEBONNE V. & HANECA K. 2018: Middeleeuwse dakkappen in Brugge en ommeland. Een catalogus, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 97, Brussel.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoningen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29628 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.