Stadswoning met trapgevel van 1707

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Simon Stevinplein, Mariastraat
Locatie Simon Stevinplein 9-11, 10, Mariastraat 1A-C, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning met trapgevel van 1707
gelegen te Mariastraat 1A, Mariastraat 1B, Simon Stevinplein 11 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Mariastraat. Diephuis van drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevel (links 6 en rechts 10 treden + topstuk) van gele baksteen van 1707 in plaats van houten gevel. Oude kern zie 16de-eeuws dakgebinte. Gebruik van natuursteen voor de hoekblokken en mascarons van de geblokte ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten en strek. Op tweede bouwlaag, doorgetrokken lekdrempels na aanpassing van de vensters in de loop van de 19de eeuw, zie houtwerk. In de top, twee rechthoekige vensters met behouden schuiframen, en hogerop een geblokt rondboogvenster met luik. Betraliede kelderopeningen. Oudere zijgevel, lijstgevel van rode baksteen; vijf traveeën en twee bouwlagen; dakkapel met van schouderstukken en vlechtingen voorziene tuitgevel. Drie rechter vensters onder twee of drie ontlastingsbogen wijzend op verbouwingen. Hijsbalkgat.

Nummer 9 en rechts van de zijgevel van nummer 11 (kant Mariastraat), kleinere doch soortgelijke verankerde bakstenen (al dan niet beschilderde) trapgevels uit de 17de eeuw. Pand in Mariastraat behoort thans tot het hoekpand nummer 11; 1872: toevoegen lekdrempels; begane grond aangepast in 1910 en 1925. Bewaard houtwerk.

Dwarsvleugels met bewaard interieur onder meer moer- en kinderbalken, eikenhouten dubbel schaargebint en sporenkap deels nog met getelmerkte hanenbalken.

Links, nummer 10. Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder plat dak. 1870: verbouwing van trapgevel naar huidige gekanteelde, verankerde bakstenen gevel, naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge). 1989: aanpassen van begane grond als winkelgalerij naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge).

Interieur. Onderkelderd door middel van tongewelven met gordelbogen op pilasters; spaarbogen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 23 maart 1993.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 790/1989.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 4/1870, nr. 24/1872, nr. 487/1910, nr. 473/1925.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 212, 324-325.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mariastraat (Oudste kern)

Mariastraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Simon Stevinplein

Simon Stevinplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.