Burgerhuis De Leeuw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Simon Stevinplein
Locatie Simon Stevinplein 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Leeuw

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen De Leeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Leeuw", zie verguld beeld boven de ingang. Twee diephuizen met centrale doorgang, in de loop van de 19de eeuw samengevoegd achter één gevel; vijf traveeën en drie bouwlafgen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig neoclassicistisch uitzicht dateert van 1848: aanpassing van de rechthoekige muuropeningen van de begane grond tot getoogde opgenomen in geprofileerde vensteromlijstingen met festoenversieringen en sluitstenen. Bepleisterde en heden oranjebeschilderde lijstgevel met sobere en symmetrische ordonnantie. Kordonvormende lekdrempels op tweede bouwlaag en steunend op consoles op de lagere derde bouwlaag. Verzorgd houtwerk onder meer kroonlijst op klossen, tandlijst en monumentale vleugeldeur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 51/1848.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 325.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Simon Stevinplein

Simon Stevinplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.