Herenhuis Hof de Gros

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Jakobsstraat
Locatie Sint-Jakobsstraat 68, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Hof de Gros

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herenhuis Hof de Gros met bijgebouwen en tuin

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1979.

omvat de bescherming als monument Herenhuis Hof de Gros: herenhuis met bijgebouwen
gelegen te Sint-Jakobsstraat 68 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige herenwoning met tuin van 1764 gebouwd in opdracht van D. Coppens, burgemeester van het Brugse Vrije in plaats van een laatgotisch pand "Hof de Gros" zogenaamd naar bouwheer Jean de Gros; afgebeeld bij Marcus Gerards (1562) als twee loodrecht op elkaar staande vleugels met in de oksel een slanke traptoren. Sinds 1978 architectenbureau.

Laatclassicistische lijstgevel met rococo-inslag, van elf traveeën en drie bouwlagen onder leien schilddak. Bepleisterd en beschilderd in lichtgroene kleur. Middenrisaliet van drie traveeën bekroond door driehoekig fronton met oculus; registerindeling gemarkeerd door de gekorniste puilijst, de kordon vormende lekdrempels van de beneden- en bovenvensters en het hoofdgestel boven de mezzanino. Getoogde poort van 1883 en benedenvensters in vlakke omlijsting met uitgewerkte sluitsteen; dito sluitsteen toegepast in het risaliet zowel voor de rechthoekige bel-etagevensters als de segmentbogige mezzaninovensters; bijkomende kroonlijst voor alle bel-etagevensters; in het risaliet op rijk versierde consoles. Poort met bewaard en verzorgd houtwerk.

Interieur. Tweebeukige kelder van vier traveeën met kruisribgewelf opgevangen door zuilen met teniet lopend profiel en kraagstenen. Traditionele plattegrond en ruimtewerking; koetsdoorrit met links vestibule. Eikenhouten bordestrap met twee trappalen in roccocostijl. Begane grond. Inkomhal: twee 15de-eeuwse balksleutels - duidelijk niet meer op hun oorspronkelijke plaats -, de ene met het wapenschild van Karel de Stoute, de andere met het wapenschild van de familie de Gros. Gang waarvan wanden voorzien van marmerbeschildering en geleed door pilasters met classicistische kapitelen; voorts witte en zwarte marmeren tegels. Enfilade van drie salons, de voormalige zit-, muziek- en eetkamer, aangekleed in een neorococostijl, zie marmeren schouwen, stucwerk op de plafonds, wandbespanning met veloutépapie op jute, gordijnkasten met rocailles, en deuren onder meer glasdeur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 770.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, 65/1883.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Via Europa, reisverhalen in steen, 1999, p. 105-111.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 343-344.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Sint-Jakobsstraat

Sint-Jakobsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.