Herenhuis de Nieulant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Turks consulaat
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Jansstraat
Locatie Sint-Jansstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis De Nieulant

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhuis De Nieulant: gevels en bedaking
gelegen te Sint-Jansstraat 16 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vermoedelijk het voormalig "Turks Consulaat". School ondergebracht in laatclassicistisch herenhuis zogenaamd "de Nieulant" van 1828 in opdracht van Burggraaf Edouard de Nieulant en de Pottelsberghe gebouwd ter vervanging van een schermgevel uit de 14de eeuw(?). Enkelhuistype van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddaken (Vlaamse pannen). Bepleisterde en lichgrijsbeschilderde lijstgevel boven een donkergrijze plint doorbroken door vijf betraliede kelderopeningen. Ordonnerende puilijst, kordon vormende lekdrempels en hoofdgestel met kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting, op tweede bouwlaag onder rechte kroonlijst op gegroefde consoles; bewaarde persiennes op de begane grond. Monumentaal poortrisaliet rechts: sokkel vormende begane grond belijnd door imitatiebanden; rondboogpoort tussen twee recht ingesneden smalle vensters; op bovenverdieping gekoppelde kolossale Ionische zuilen onder gekornist hoofdgestel aan weerszij van de venstertraveeën. Eenvoudige achtergevel.

Interieur. Kelder onderverdeeld in drie verschillende ruimten met tongewelf haaks op of parallel met de straat; gescheiden door muurtjes opengewerkt met houten balusters en gelijkaardige deurtjes.

Typerende planindeling en ruimtewerking met koetsdoorrit geritmeerd door pilasters; links aansluitende vestibule toegankelijk via marmeren trap met ervoor Dorische zuilen onder een entablement. Begane grond. Vestibule met witmarmeren vloer met zwartmarmeren omranding; wanden geritmeerd door vleugeldeuren in de hoeken waartussen rondboognissen of -doorgangen; spiegels gevat in rondboogomlijstingen versierd met laurierkransen en steunend op eenvoudige gemarmerde zuilen; supraportes met vazen en planten; doorgang naar doorrit met boogveld steunend op gemarmerde pilasters en versierd met zeemeerminnen en centrale gepolychromeerde vrouwenfiguur tussen twee wapenschilden. Salons aan straatzijde met empire-aankleding: lambrisering, bewaarde salons en stucplafonds; links salon met zware stucfries met lijstwerk en laurierkransjes, bespanning versierd met galons met bloemmotieven en gevat in lijstwerk met vergulde bladmotieven, deuren met versierde kroonlijst met putto als sluitstuk waarboven supraportes met vazen en bloemstukken.

Salons aan tuinzijde: "Vlaamse" kamer in neorenaissancestijl van 1878; plafond afgelijnd door ellipsvorm en beschilderd met wolken; wapenschilden in de hoeken; kroonlijst op klossen bezet met acanthusbladeren; wanden met lambriseringen en bespanning voorzien van schilderijen op doek met à la Teniers-taferelen uit het landleven; paneeldeur met frontonbekroning doorbroken door wapenschild; hoge glazen tussendeuren met houten roeden met sterversiering; monumentale schouw. Trappenhuis: recent vernieuwde trap met kwart en bordes met bewaarde gietijzeren leuning voorzien van granaatappels; rozet met waaiervormige roedeverdeling. Tweede bouwlaag: soortgelijke ruimte als vestibule doch minder rijk uitgewerkt; sommige vertrekken bewaren marmeren schouwen en stucversiering; rijk aangeklede kamer aan straatzijde boven koetsdoorrit voorzien van bruinmarmeren schouw met getorste witmarmeren zuiltjes en soortgelijke versiering op schouwbalk, schouwboezem met rondboognis op eenvoudige pilasters versierd met stucwerk en rozetten, boogveld met drie engelen; zware fries met initialen EDN en wapenschild van bouwheer; paneeldeuren met lover in goudkleur geschilderd. Derde bouwlaag: neogotische dubbele deur met briefpanelen - eventueel afkomstig van huiskapel. Zolder toegankelijk via diensttrap.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1828.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 349.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Jansstraat

Sint-Jansstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.