Burgerhuis met halsgevel uit 1879

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Salvatorskerkhof
Locatie Sint-Salvatorskerkhof 14, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met halsgevel uit 1879

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kleine Heilige Geeststraat. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; halsgevel van 1879, zie opschrift op gebogen fronton, in plaats van van lagere tuitgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1999 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Neoclassicistische bepleisterde en witbeschilderde halsgevel tussen vleugelstukken en siervazen rustend op de postamenten van de attiek. Gevel met enkelhuisopstand afgelijnd door gelede hoekpilasters met Franse voegen. Horizontaliserende opbouw geaccentueerd door de doorlopende lekdempels van de eerste twee bouwlaag, de puilijst en de aansluitende borstweringen met verdiepte spiegels. Licht getoogde openingen in geprofileerde omlijstingen, met oren, neuten en neorocaillesluitsteen; bijkomend paneelwerk onder de lekdrempels van de derde bouwlaag. Uithangbord van 1983. Bakstenen zijgevel met vernieuwd parement en houtwerk.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 893/1983, nr. 2586/1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 108/1872.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Salvatorskerkhof

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.