erfgoedobject

Burgerhuis met halsgevel uit 1879

bouwkundig element
ID
29722
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29722

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kleine Heilige Geeststraat. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; halsgevel van 1879, zie opschrift op gebogen fronton, in plaats van van lagere tuitgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1999 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Neoclassicistische bepleisterde en witbeschilderde halsgevel tussen vleugelstukken en siervazen rustend op de postamenten van de attiek. Gevel met enkelhuisopstand afgelijnd door gelede hoekpilasters met Franse voegen. Horizontaliserende opbouw geaccentueerd door de doorlopende lekdempels van de eerste twee bouwlaag, de puilijst en de aansluitende borstweringen met verdiepte spiegels. Licht getoogde openingen in geprofileerde omlijstingen, met oren, neuten en neorocaillesluitsteen; bijkomend paneelwerk onder de lekdrempels van de derde bouwlaag. Uithangbord van 1983. Bakstenen zijgevel met vernieuwd parement en houtwerk.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 893/1983, nr. 2586/1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 108/1872.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis met halsgevel uit 1879 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29722 (Geraadpleegd op )