Huis Au Jambon

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spanjaardstraat
Locatie Spanjaardstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis Au Jambon

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Au Jambon

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Huis zogenaamd "Au Jambon". Voormalige feestzaal, thans burelen. Verankerde bakstenen trapgevel (10 treden + topstuk) van drie + vier traveeën en nieuwbouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); vormt thans één geheel met de rechts gelegen nieuwbouw met kantoorruimten van 1971-1973 naar ontwerp van architect A. Ghyssaert en F. Sohier (Brugge) in plaats van een bepleisterde lijstgevel in empirestijl. Wijzigen in de loop van het vierde kwart van de 17de eeuw van een 14de-eeuwse schermgevel - afgebeeld bij Marcus Gerards (1562) - tot een trapgevel voordien met enkelhuisopstand met in de loop van de 19de eeuw gewijzigde benedenvensters. Verbouwingswerken in 1971-1973 naar ontwerp van architecten A. Ghyssaert en F. Sohier (Brugge): onder meer slopen van de twee linker traveeën van de zijgevel, gekoppeld aan een historiserende "Kunstige Herstelling" van de voor- en zijgevel, laatst genoemde vier traveeën. Restauratie omvat het vervolledigen van de natuurstenen plint, het vervangen van de deur met erboven een Mariabeeld door een rechthoekig venster in rondboognis met driepas in boogveld zoals bovenvensters met oorspronkelijk een bolkozijn, geprofileerde dagkanten met natuurstenen voetstukken en kapitelen met bladmotieven. Hermetselen geveltop: zandstenen bolkozijnen omgeven door drie ronde oculi onder waterlijst. Zijgevel, openmaken van vensternissen en invoegen van 19de-eeuws raamtype.

  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 169 - 170.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 365 - 367.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Spanjaardstraat

Spanjaardstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.