erfgoedobject

Huis 't Cleen Raepsaet

bouwkundig element
ID
29741
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29741

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Huis 't Cleen Raepsaet" vormde toen één eigendom met nummer 6; een gemeenschappelijke 16de-eeuwse schermgevel. Laatgotisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakschild achteraan (Vlaamse pannen), 16de-eeuws uitzicht. In de loop van de 17de eeuw toevoegen van barokdeuromlijsting van arduin. 1855: wijzigingen naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) onder meer symmetrische afwerking van trapgevel en decoratief pleisterwerk, verfraaiing van het bovenlicht boven de barokdeuromlijsting en vervangen van de kleine roedeverdeling der ramen door grote. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989-1990 naar ontwerp van architect L. Christiaens (Brugge) onder meer ook kleurstelling op basis van sporen. Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk), okergeel beschilderd. Brugse travee, type I, aanzettend op zandstenen basissen; kraalprofiel en driepasmaaswerk in boogvelden van boven- en topvensters; zoldervenster met bewaard zandstenen bolkozijn. Drie steekbogige kelderopeningen: één beluikte met zandstenen negblokken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 840/1989.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 24/1855.
  • CONSTANDT L., (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 188-189.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 367.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis 't Cleen Raepsaet [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29741 (Geraadpleegd op )