Huis 't Cleen Raepsaet

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spanjaardstraat
Locatie Spanjaardstraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis 't Cleen Raepsaet

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis 't Cleen Raepsaet

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Huis 't Cleen Raepsaet" vormde toen één eigendom met nummer 6; een gemeenschappelijke 16de-eeuwse schermgevel. Laatgotisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakschild achteraan (Vlaamse pannen), 16de-eeuws uitzicht. In de loop van de 17de eeuw toevoegen van barokdeuromlijsting van arduin. 1855: wijzigingen naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) onder meer symmetrische afwerking van trapgevel en decoratief pleisterwerk, verfraaiing van het bovenlicht boven de barokdeuromlijsting en vervangen van de kleine roedeverdeling der ramen door grote. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989-1990 naar ontwerp van architect L. Christiaens (Brugge) onder meer ook kleurstelling op basis van sporen. Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk), okergeel beschilderd. Brugse travee, type I, aanzettend op zandstenen basissen; kraalprofiel en driepasmaaswerk in boogvelden van boven- en topvensters; zoldervenster met bewaard zandstenen bolkozijn. Drie steekbogige kelderopeningen: één beluikte met zandstenen negblokken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 840/1989.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 24/1855.
  • CONSTANDT L., (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 188-189.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 367.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Spanjaardstraat

Spanjaardstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.