erfgoedobject

Huis de la Torre

bouwkundig element
ID
29745
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29745

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Huis de la Torre
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis de la Torre
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Huis de la Torre", deel uitmakend van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon, afgebeeld bij Marcus Gerards (1562) en A. Sanderus (1641) als een complex van links naar rechts bestaande uit: 16de-eeuwse renaissancepoort als hoofdingang; een uitkijktoren uit het vierde kwart van de 16de eeuw; de huidige gekanteelde schermgevel van circa 1500; een nog hogere schermgevel uit midden 14de eeuw en bijgebouwen in laatgotische stijl. Grondig gewijzigd in de loop van de 19de eeuw. Aangekocht door de Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis in 1975, zie Spaanse Loskaai. Huidig uitzicht resultaat van historiserende restauratie in 1975 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): onder meer vervangen van 19de-eeuwse ramen door kruiskozijnen, opnieuw aanbrengen van kantelen en maaswerk in de borstweringen en boogvelden van de derde bouwlaag.

Diephuis op rechthoekige plattegrond, schuin ingeplant ten opzichte van de rooilijn. Vier traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) achter een hoge gekanteelde schermgevel met verankerde parement van zandsteen, doorgetrokken over de linker zijgeveltravee; aan rechter zijgevelzijde opgevat als één even hoge blinde travee in baksteenbouw. Brugse travee, type I met zandstenen basis; boogvelden en borstwering getypeerd door fraai maaswerk met driepas-, cirkel-, visblaas- en lobmotieven. Rondbogig zolderluik tussen twee luchtspleten.

Interieur. Tweebeukige kelder, drie traveeën; twee middenzuilen van arduin met dekstenen van zandsteen dragen de gordelbogen en de bakstenen gewelfvakken; oorspronkelijk met balklaag afgedekt cf. arduinen consoles. Voorts bewaarde balklagen en enkele schouwen onder meer laatgotische schoorsteen van zandsteen; twee geprofileerde wangen met peerkraalprofiel dragen vernieuwde mijter. Dakconstructie: 22 keperparen, telkens op een derde van de kepers per paar verbonden met twee hanenbalken.

Rechts, renaissancepoort uit midden 16de eeuw, links van natuurstenen schermgevel gebouwd als hoofdinkom van het "Huis de la Torre"; deze poort is in de loop van het tweede kwart van de 19de eeuw: overgebracht naar de Spaanse Loskaai. Sinds 1966 opnieuw verplaatst om "Huis Fraeys de Veubeke" te vervangen met zijn vier traveeën, drie bouwlagen, schilddak en classicistische lijstgevel; rechts ervan stond een steekbogige koetspoort opgenomen in een gepleisterde met pilasters versierde straatmuur verbouwd en verfraaid in 1861 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).

Overgebrachte poort heden opgenomen in een laag bakstenen gebouw onder zadeldak. Poort van Euvillesteen opgevat als portiektravee met flankerende Corinthische zuilen op sokkel en met arabeskenversiering onderaan de schacht; hoofdgestel van arduin met opschrift "FIAT PAX IN VIRTVTE TVA ET ABVNDANTIA IN TVRRIBVS TVI(S)"; ingeschreven rondbogige doorgang met archivolt, sluitsteen en imposten; blijkbaar niet oorspronkelijke gevleugelde engelenfiguren met lauwerkrans in de zwikken. Uitgewerkte naald van vleugeldeur. Klokgevelbekroning met Marianis van 1966 naar de tekening van A. Sanderus.

Links invularchitectuur van 1975 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).

  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Via Europa, reisverhalen in steen, 1999, p. 112-120.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 367-368.
  • ESTHER J., VANDEWALLE A., VAN RENYNGHE DE VOXVRIE G., VERMEERSCH L., Het Sint Franciscus Xaverieurziekenhuis. Ziekenzorg in het Spaans kwartier te Brugge. Een initiatief van de Zwartzusters van Bethel, Brugge, 1985, p. 62-80.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis de la Torre [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29745 (Geraadpleegd op )