Huis In den Grooten Roozenhoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 11, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning In den Grooten Roozenhoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Zogenaamd "In den Grooten Roozenhoed", zie gevelsteen. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige trapgevel met enkelhuisopstand van 1905, naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge), in plaats van een eenvoudige lijstgevel; het is te zeggen deels gewijzigde binnenhuis. Bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk) aanleunend bij het traditionele patroon door het inbrengen van Brugse travee, type I op de bovenverdieping samen met gekoppelde korfboogjes op de borstwering en in boogvelden; uitgewerkte ankers. Vrijere interpretatie van de stenen kozijnvensters opgevat als breed drielicht op de begane grond en herleid tot bolkozijnen voor de bovenlichten van de deur en de bovenvensters. Innoverende linker erker die hiermee de deur voorziet van een gewelfde luifel tussen langgerekte gelede consoles versierd met zandstenen reliëfs met eiken- en druivenbladeren en expressieve katten.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 238/1905.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 374-375.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.