erfgoedobject

College van de Engelse Jezuïeten

bouwkundig element
ID
29758
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29758

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig college van de Engelse jezuïeten, heden Basisschool "De Spiegelrei". Schoolcomplex ingesloten door Schrijnwerkersstraat, Genthof en Spiegelrei. Van eind 14de eeuw tot 1767: natiehuis van de Engelsen. Bij A. Sanderus (1735) afgebeeld als een breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; arkeltorentjes; vensters in rondboognis op doorgetrokken onderdorpels; links lagere aanbouw met toegang.

1756: verkoop van het complex aan meester-metselaar E. Goddyn (Brugge) en volledig herbouwen.

1767: verkoop van het nieuwe gebouw aan de sinds 1762 te Brugge gevestigde Engelse jezuiëten.

1768: bouw van hun college door meester-metselaar E. Goddyn die wellicht zelf voor het ontwerp zorgde, na de sloop van de vier panden: "'t huis van Draynoultre", "de Cleene Puydt", "den Keyserinne" en "de Coninck". Vergroten van het oudere gebouw door het optrekken van achteruitspringend middengedeelte. 1773: bouw van de geplande linker vleugel niet gerealiseerde wegens de opheffing van de jezuëtenorde.

1931: bouw van eerste travee linkervleugel in zelfde bouwstijl. 1995: "renovatie" van salon met stucwerk. In zijn huidige vorm monumentaal en beeldbepalend drieledig volume bestaande uit een rechter vleugel van negen traveeën uit het derde kwart van de 18de eeuw, een achteruit springend middengedeelte van drie traveeën uit het derde kwart van de 18de eeuw met voorpleintje afgesloten door een ijzeren hek tussen arduinen pijlers en een linkervleugel van één travee uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, telkens met twee bouwlagen onder mansardedak (leien). Uitstekende schoorsteenschachten met sierlijke rookmonden. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels boven zandstenen plint met hoge beluikte kelderopeningen. Vensters in vlakke omlijsting met rocaillesluitsteen. Bewaard houtwerk; ramen met kleine roedeverdeling en desgevallend met waaier in het bovenlicht.

Rechter vleugel met symmetrisch opgebouwde lijstgevel aanleunend bij de rococostijl; ordonnerende gekorniste puilijst en dito entablement. Middenrisaliet van drie traveeën afgelijnd door lisenen met Franse voegen; rondboogvensters, centraal balkon met ijzeren leuning op zware consoles. In de zijrisalieten, rechthoekige vensters en rondboogvensters in de hoektravee. Blinde zijgevel aan de Schrijnwerkersstraat geordonneerd door de omlopende pui-en kroonlijst.

Even verzorgde middenvleugel van twee en een halve verdieping met dubbelhuisopstand. Aflijnende lisenen met Franse voegen aan weerszij van het risaliet onder driehoekig fronton; extra gemarkeerde bredere deurtravee; horizontale geleding door middel van dubbel gekorniste puilijst en entablementen tussen de bovenverdiepingen. Omlijste steekboogvensters; op bovenverdieping met oren; bijkomende kroonlijst op consoles boven het middenvenster. Centrale schouderboogdeur in een geprofileerde omlijsting van beschilderde natuursteen onder een gestrekte kroonlijst.

Linker vleugel naar het patroon van de hoektravee van de rechter vleugel. Eenvoudige bepleisterde en witbeschilderde achtergevel.

Interieur. Oudere kelders met tongewelf. Trappenhuis met eikenhouten bordestrap; fraai uitgewerkte houtsculptuur in de leuningwand. Vloer van witte en zwarte marmer. Drie salons met rococo-aankleding. Salon aan de achterzijde onder meer met grijsmarmeren schouw, stucwerkdecoraties op schouwboezem, plafond en wanden met betrekking tot de tuinkunst, de muziek en de seizoenen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 1996, p. 86-88.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 375-376.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: College van de Engelse Jezuïeten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29758 (Geraadpleegd op )