Samenstel van stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 16, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met gekoppelde trapgevels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Samenstel van stadswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Schrijnwerkersstraat. Oorspronkelijk twee diephuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevels uit de 17de eeuw. Huidige asymmetrische dubbelhuisopstand als resultaat van de samenvoeging van twee panden in 1743 volgens jaarsteen in kamer: aanbrengen van deuromlijsting, vlakke bepleisterde omlijsting met oren en neuten en wijzigen van interieur, zie schouwen, lambriseringen en stucwerk. Verankerde bakstenen trapgevels, beige beschilderd boven een grijze plint met twee beluikte steekboogopeningen en vier betraliede rechthoekige. Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten in vlakke bepleisterde omlijsting met oren en neuten; sporen van speklagen, op de begane grond ter hoogte van de bovendorpels en ter hoogte van de onderdorpels op de op tweede bouwlaag. Geprofileerde arduinen deuromlijsting met ingeschreven rond bovenlicht tussen de gebogen kroonlijst met gestrekte uiteinden en de hangende slinger van de opvangende consoles. Zijgevel: kolossale schoorsteenschacht aanzettend op twee rondbogen op gecanneleerde S-vormige consoles.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 376.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.