erfgoedobject

Woning met achterhuis De Patience

bouwkundig element
ID
29770
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29770

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Patience". Complex bestaande uit een voorhuis, een achterhuis - de eigenlijke Patience - die zich achter het huis nummer 3 bevindt, toegankelijk via een ronde traptoren, en een bijgebouw aan de Boudewijn Ostenstraat.

Voorhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), 16de-17de-eeuws uitzicht, doch oude kern, zie kelders. "Kunstige Herstelling" in 1878 waarbij gevel werd ontpleisterd. Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) op een beschilderde sokkel met hoge beluikte kelderopeningen. Voorts rechthoekige muuropeningen ingepast in rondboognis. Bewaard 19de-eeuws houtwerk en rolluiken op de verhoogde begane grond.

Interieur. Vooraan grote kelder en achteraan kleinere kelder telkens met tongewelf. Begane grond. Gang met doorsteek naar engelse trap getypeerd door neoclassicistische en symmetrische aanleg onder meer geprofileerde rondbogen op pilasters, gemarmerd. Aansluitend op deze gang, een eenvoudige spiltrap tot de tweede verdieping gevat in een halfronde koker. Op bovenverdieping salon aan straatzijde; gepolychromeerd plafondlijstwerk en neoclassicistische beschilderde vleugeldeur.

Kwartronde traptoren - vermoedelijk - in de hoek gevormd door de hoofdvleugel en het achterhuis, tot op derde bouwlaag en afgedekt met lessenaarsdakje (oude leipannen). Trapkoker; op de derde bouwlaag overwelfd met bakstenen kruisribgewelf op gebeeldhouwde kraagstenen.

Achterhuis uit de 14de eeuw (?) - oorspronkelijk zichtbaar vanop straat - van twee traveeën en bestaande uit een souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1994 naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge). Verankerde bakstenen puntgevel, rechthoekige vensters gevat in rondboognissen met doorlopende peerkraalprofileringen; top met steekboogvormige luikopeningen met afgeschuinde dagkanten.

Interieur. Benedenkamer met eikenhouten balkaag, oorspronkelijk in zijwanden gestut door muurstijlen en korbelen; moerbalken met sporen van decoratieve beschilderingen. In 1994 zijn op binnenwanden sporen ontdekt van laat 14de-eeuwse muurschilderingen aangebracht boven oudere afwerking met imitatie van baksteen metselwerk. In 1996 blootgelegd en geconsolideerd door de conservatieploeg van Monumenten en Landschappen. In het r.vak van de grootste wand het Sint-Joristafereel bestaande uit twee delen: een benedenfries met afbeelding van de Deugden, erboven tafereel van Sint-Joris met de draak, onderbroken door muurnis. Op de wand van de achtergevel een fragmentarisch bewaard tafereel voorstellend een aantal historische helden dat tot de zoldering reikt. Op de bovenverdieping baksteenimitatieschildering onder meer ook op lampnissen met drielob.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0100/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2094/1994.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 1996, p. 5-10.
  • BUYLE M., Een puzzel op de schouw en draken op de muren. Merkwaardige muurschilderingen uit de late 14de eeuw in een Brugs woonhuis, in M&L, XIV, nr. 1, 1995, p. 6-27.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 1975.
  • D'HOOGHE C., e.a., 650 jaar Patiente. Rapport van een onderzoek door de werkgroep Huizengeschiedenis van Levend Archief Brugge VZW, Brugge, 1994-1995, 65 p.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning met achterhuis De Patience [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29770 (Geraadpleegd op )