erfgoedobject

Huis De Goude Zwane

bouwkundig element
ID
29784
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29784

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Goude Zwane". Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Trapgevel met enkelhuisopstand: 17de-eeuws uitzicht doch oude kern, zie gebruik van Doornikse steen voor onderbouw, hoekblokken en aanzet van waterlijst. Verankerde bakstenen trapgevel (11 treden + topstuk), op basis van sporen in zalmroze kleur beschilderd. Opengewerkte plint met drie steekbogige kelderopeningen, één hoog beluikte en twee met laatmiddeleeuws traliewerk. Rechthoekige vensters ingepast in rondboognis aanzettend op arduinen kordon vormende lekdrempels. Barokdeur van beschilderde natuursteen getypeerd door rondboognis met beeld van de voedende Maria met Kind, geflankeerd door twee zittende figuren met de horen des overvloeds. Geveltop: gekoppelde rondboognissen met rechthoekige vensters waarboven blinde rondboognis.

Interieur. Volledig onderkelderd bestaande uit drie ruimten, vooraan met vlakke zoldering ondersteund door een zware moerbalk en schoren. Tweede kelder met kruisribgewelf rustend op een zuil.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 9957.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 18/1855, nr. 52/1855.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 382.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De Goude Zwane [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29784 (Geraadpleegd op )