Huis De Goude Zwane

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spinolarei
Locatie Spinolarei 21, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis De Goude Zwane

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Goude Zwane

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

TypologieMariabeelden, stadswoningen
Stijlbarok
Datering17de eeuw

Beschrijving

Zogenaamd "De Goude Zwane". Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Trapgevel met enkelhuisopstand: 17de-eeuws uitzicht doch oude kern, zie gebruik van Doornikse steen voor onderbouw, hoekblokken en aanzet van waterlijst. Verankerde bakstenen trapgevel (11 treden + topstuk), op basis van sporen in zalmroze kleur beschilderd. Opengewerkte plint met drie steekbogige kelderopeningen, één hoog beluikte en twee met laatmiddeleeuws traliewerk. Rechthoekige vensters ingepast in rondboognis aanzettend op arduinen kordon vormende lekdrempels. Barokdeur van beschilderde natuursteen getypeerd door rondboognis met beeld van de voedende Maria met Kind, geflankeerd door twee zittende figuren met de horen des overvloeds. Geveltop: gekoppelde rondboognissen met rechthoekige vensters waarboven blinde rondboognis.

Interieur. Volledig onderkelderd bestaande uit drie ruimten, vooraan met vlakke zoldering ondersteund door een zware moerbalk en schoren. Tweede kelder met kruisribgewelf rustend op een zuil.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 9957.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 18/1855, nr. 52/1855.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 382.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

maakt deel uit van Spinolarei

Spinolarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.