Huis Sint-Niklaas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning Sint-Niklaas

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "St.-Niklaas", zie afbeelding van gevelsteen van 1947 op de bovenverdieping. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; trapgevel teruggaand tot de 17de tot 18ee eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1947-1948 naar ontwerp van architect J. De Coster (Brugge): ontpleisteren, hermetselen van de getrapte top en vernieuwen van stijlen en lateien. Verankerde bakstenen trapgevel (7 trappen + topstuk), horizontaal geleed door vensterregisters tussen kordon vormende lekdrempels en lateien van natuursteen. Gekoppelde vensters tussen arduinen penanten. Zoldervenster onder klein driehoekig fronton. Ooghaken.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 384-385.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.