Burgerhuis De Lelie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Lelie

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Lelie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Lelie". Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Klokgevel gedateerd "1728", zie opschrift. Interessante aanvraag tot puiverandering van 1877 die ook tot dan bestaande indeling weergeeft met brede rondboogdeur in omlijsting met geprofileerd beloop tussen twee smallere. Inmiddels volledig gemoderniseerde begane grond. Bepleisterde en geelbeschilderde klokgevel met gebogen fronton, in classicerende barokstijl. Travee-indeling, per register gemarkeerd door vlakke pilasters op pilasters met Franse voegen onder gekorniste hoofdgestellen; bijkomende belijning door de puilijst en en doorgetrokken lekdrempels van de tweede bouwlaag. Centraal, rondboogvenster met balustradebalkon, steunend op brede gegroefde consoles; voorts verdiepte panelen onder de rechthoekige vensters.

Interieur. 18de-eeuwse balklagen en dakgebint met vier schaar- en nokgebinten. In de voorkamer van de tweede bouwlaag, behouden pleisterplafond met fraai gepolychromeerde stucdecoratie (1877 ?).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 19 juli 1995.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 66/1877.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 386.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.