Gildehuis De Grote Vos

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gildehuis De Grote Vos

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Gildehuis De Grote Vos: gevels en bedaking
gelegen te Steenstraat 25 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beschrijving

Zogenaamd "De Grote Vos". Voormalig ambachtshuis van de metselaars. Diephuis van vier traveeën en heden begane grond + entresol en twee bovenverdiepingen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "Den 14 augustus" "Anno 1625", zie vergulde cartouches, naar ontwerp van H. Stalpaert, steenhouwer, en J. De Wachter, meester-metselaar. Consoliderend gerestaureerd in 1862 waarbij onder meer het rolwerk van natuursteen is vernieuwd. "Kunstige Herstelling" van 1884-1885 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge): bepleistering van gevel en polychromering naar toestand van 1621 volgens briefwisseling; vermoedelijk ook verlagen van benedenverdieping en sloop van de kelder. 1976-1981: vernieuwen van het kleurenpalet en vergulding, en vervangen van verweerd natuurstenen materiaal naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

epleisterde, roodbeschilderde en gepolychromeerde gevel met in- en uitgezwenkte top versierd met band- en krulwerk in Hans Vredeman de Vriesstijl. Overkragende bovenverdieping op vier geblokte rondbogen met diamantsluitsteen en aanzettend op gegroefde consoles; in de boogvelden: reliëfs met werktuigen van verschillende ambachten onder meer metselaars en steenhouwers. Registerindeling met superpositie van pilasters: gecanneleerde van de Dorische orde, geornamenteerde met Ionisch kapiteel en gelijkaardige met hermenfiguren in de top. Kordon vormende lekdrempels en gekorniste friezen met integratie van voetstukken en consoles. Rechthoekige bovenvensters in segmentboognissen met boogvelden verrijkt met acanthusbladeren of cartouches op de tweede bouwlaag. In de geveltop, drie bolkozijnen gevat in geprofileerde rondboognissen voorzien van laatgotisch maaswerk. Op topstuk, drie koperen vaasornamenten.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/3760.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 89/1884, nr. 33/1920, nr. 1366/1976.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 106-107.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 387.
  • GOOSSENS M., MOSTAERT D., De "Grooten Vos" ambachtshuis der metselaars, M&L, III, 1983, nr. 3, p. 29-36.
  • RYCKAERT M., Ambachtshuizen te Brugge. De huizen van de timmerlieden, de metselaars, de tegeldekkers en de kapel van de smeden, in Op en om de bouwwerf, Brugge, 1975, p. 41-43.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.