erfgoedobject

Burgerhuis 't Lammetje

bouwkundig element
ID
29804
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29804

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "'t Lammetje", zie uitbeelding van huisnaam in centrale boogveldversiering. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "Anno / 1654" zie boogveldversieringen, in plaats van houten gevel. Aanpassingen onder meer in 1879 grondig vernieuwd met betrekking tot stenen kruis- en bolkozijnen, natuurstenen boogreliëfs met afbeeldingen van de vier seizoenen, Lam Gods, symbolen van Trouw, Liefde en Rechtvaardigheid, en twee engelen die kroon dragen. Pui met centrale deur nog grotendeels teruggaand op 1928. Consoliderende restauratie in 1994-1995 naar ontwerp van architect J. Vandewalle (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk) met barokke accenten: uitkragende bovenverdieping op vier geblokte rondbogen met versierde consoles en boogveldversieringen; gebruik van natuursteen voor hoekblokken, kruis- en bolkozijnen in geblokte rondboognissen met negblokken en speklagen ter hoogte van de lekdrempels, tussendorpels en lateien.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2978/1994.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 45/1879, nr. 938/1928.
 • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 102-103.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 388.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Kleine Sint-Amandsstraat

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Steenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis 't Lammetje [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29804 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.