Burgerhuis 't Lammetje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenstraat, Kleine Sint-Amandsstraat
Locatie Steenstraat 28, Kleine Sint-Amandsstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis 't Lammetje

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning 't Lammetje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "'t Lammetje", zie uitbeelding van huisnaam in centrale boogveldversiering. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "Anno / 1654" zie boogveldversieringen, in plaats van houten gevel. Aanpassingen onder meer in 1879 grondig vernieuwd met betrekking tot stenen kruis- en bolkozijnen, natuurstenen boogreliëfs met afbeeldingen van de vier seizoenen, Lam Gods, symbolen van Trouw, Liefde en Rechtvaardigheid, en twee engelen die kroon dragen. Pui met centrale deur nog grotendeels teruggaand op 1928. Consoliderende restauratie in 1994-1995 naar ontwerp van architect J. Van de Walle (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk) met barokke accenten: uitkragende bovenverdieping op vier geblokte rondbogen met versierde consoles en boogveldversieringen; gebruik van natuursteen voor hoekblokken, kruis- en bolkozijnen in geblokte rondboognissen met negblokken en speklagen ter hoogte van de lekdrempels, tussendorpels en lateien.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2978/1994.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 45/1879, nr. 938/1928.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 102-103.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 388.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kleine Sint-Amandsstraat

Kleine Sint-Amandsstraat (Brugge)

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.