erfgoedobject

Ambachtshuis van de timmerlieden

bouwkundig element
ID
29812
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29812

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig ambachtshuis van timmerlieden, sedert 1762 bij keizerlijk decreet verenigd met het ambacht van de schrijnwerkers. Monumentaal breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leien en Vlaamse pannen), gebouwd in 1763-1765 onder leiding van E. van Speybrouck, deken, vinder en gouverneur van het ambacht, als gezamenlijk ambachtshuis, ter vervanging van drie panden. 1859: verkocht aan de Katholieke kring La Concorde, zie natuurstenen frontoncartouche van 1861 met lauwerkrans, symbool van de kring. In 1861, wijzigingen aan gevelordonnantie: van vroegere drie ingangen blijft enkel centrale behouden, zijdeuren worden vensters, balkonhekken op bovenverdieping krijgen 18de-eeuws uitzicht, T-ramen op de tweede bouwlaag vervangen door grote roedeverdeling, verplaatsen van de kleine poort in de zijgevel. In 1981-1985, sloop van het volledige pand op uitzondering van de gevels: demonteren en herbouwen van de twee rechter traveeën en vervangen van arduinen elementen. Classicistische lijstgevel van arduin van Arquennes, zie 18de-eeuwse steenhouwersmerken te identificeren met M. Brogniet en P.C. Trigalet (Arquennes), met rococogetinte elementen. Middenrisaliet bekroond door driehoekig fronton. Centraal bovenvenster, middenrisaliet en pand afgezoomd door hoekbanden met Franse voegen. Boogdeur in rijk geprofileerde omlijsting met rocaille-ornamenten en bovenlicht; balkon met smeedijzeren hekken uit de 18de eeuw. Heden zes hoge korfboogvensters in vlakke omlijstingen met diamant- of rocaillesluitsteen; soortgelijke licht getoogde bovenvensters met rococosluitsteen. Geelbeschilderde bakstenen zijgevel met renaissancepoort, bewaard van vorige pand en zeker daterend van vóór 1581: rondboogdeur in een portiektravee met Ionische pilasters op hoge voetstukken onder een sober hoofdgestel met driehoekig fronton; 16de-eeuws steenhouwersmerk te identificeren met A. Hanicq (Arquennes). Beschilderde bakstenen achtergevel: lijstgevel, horizontaal belijnd door kordons en waterlijsten. Twee dakkapellen. Segmentboogvensters in vlakke omlijstingen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/4455.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 25 augustus 1998.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nrs. 19 en 20/1861, nr. 346/1981.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 389.
  • ESTHER J., Bouwgeschiedenis en architectuur van de schoenmakers en timmerlieden, in De Brugse Schoenmakers en Timmerlieden. De Ambachten en hun Huizen (14-20ste eeuw) (o.l.v. A. Vandewalle), Brugge, 1985, p. 32-41).
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 318, p. 56, 158, 670; nr. 433, p. 22, 58, 157-158.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ambachtshuis van de timmerlieden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29812 (Geraadpleegd op )