Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Adriaan Willaertstraat
Locatie Adriaan Willaertstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis 1869

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Neoclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Vlamingstraat. Neoclassicistisch herenhuis van 1869 naar ontwerp van architect P. Buyck (Brugge) in plaats van "De Oude Komedie". Het oorspronkelijke, doch niet uitgevoerde, ontwerp voorzag naast het hoofdgebouw een constructie van twee lage bouwlagen die tot aan de Robijnstraat reikte - waarschijnlijk als wintertuin bedoeld. Enkelhuisopstand van acht + drie traveeën onder halve schilddaken op L-vormige plattegrond. Bepleisterde en lichtgroen-beschilderde lijstgevel met verwerking van arduin voor plint - tien betraliede kelderopeningen met tussenstijl -, kordons en vensteromlijstingen. Horizontale gevelgeleding door middel van doorgetrokken lekdrempels en hoofdgestel met modillons aanzettend op mascarons. Links rijkelijk uitgewerkte poortrisaliet afgelijnd door imitatie- hoekstenen en bekroond door een pseudo-fronton; rondboogpoort in een geblokte omlijsting; sierlijke ijzeren waaier in het bovenlicht; aansluitend balkon op modillons voor Venetiaans deurvenster onder gekorniste kroonlijst op modillons met leeuwenkoppen, gebogen frontonbekroning met lier en de horens des overvloeds. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting met oren en neuten; op begane grond en tweede bouwlaag onder kroonlijst op gegroefde consoles met leeuwenkoppen; op de lagere derde bouwlaag steekboogvormig. Bewaard houtwerk. Zijgevel; gelijkaardige vensters als voorgevel en centraal op tweede bouwlaag deurvenster met driehoekige frontonbekroning.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 63/1869.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 9.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Adriaan Willaertstraat

Adriaan Willaertstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.