erfgoedobject

Neoclassicistisch herenhuis

bouwkundig element
ID: 29839   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29839

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Vlamingstraat. Neoclassicistisch herenhuis van 1869 naar ontwerp van architect P. Buyck (Brugge) in plaats van "De Oude Komedie". Het oorspronkelijke, doch niet uitgevoerde, ontwerp voorzag naast het hoofdgebouw een constructie van twee lage bouwlagen die tot aan de Robijnstraat reikte - waarschijnlijk als wintertuin bedoeld. Enkelhuisopstand van acht + drie traveeën onder halve schilddaken op L-vormige plattegrond. Bepleisterde en lichtgroen-beschilderde lijstgevel met verwerking van arduin voor plint - tien betraliede kelderopeningen met tussenstijl -, kordons en vensteromlijstingen. Horizontale gevelgeleding door middel van doorgetrokken lekdrempels en hoofdgestel met modillons aanzettend op mascarons. Links rijkelijk uitgewerkte poortrisaliet afgelijnd door imitatie- hoekstenen en bekroond door een pseudo-fronton; rondboogpoort in een geblokte omlijsting; sierlijke ijzeren waaier in het bovenlicht; aansluitend balkon op modillons voor Venetiaans deurvenster onder gekorniste kroonlijst op modillons met leeuwenkoppen, gebogen frontonbekroning met lier en de horens des overvloeds. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting met oren en neuten; op begane grond en tweede bouwlaag onder kroonlijst op gegroefde consoles met leeuwenkoppen; op de lagere derde bouwlaag steekboogvormig. Bewaard houtwerk. Zijgevel; gelijkaardige vensters als voorgevel en centraal op tweede bouwlaag deurvenster met driehoekige frontonbekroning.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 63/1869.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 9.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neoclassicistisch herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29839 (Geraadpleegd op 29-05-2020)