Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Twijnstraat
Locatie Twijnstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 09-02-1978.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Datering17de eeuw, 19de eeuw

Beschrijving

Breedhuis van twee bouwlagen, oorspronkelijk op begane grond vijf traveeën, zie ontlastingsbogen, vanaf de 19de eeuw vier traveeën, onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); lijstgevel met centrale, haast gevelbrede getrapte top (8 treden + topstuk), opklimmend tot de 17de eeuw. 1931: onder meer opnieuw invoegen van zandstenen kruiskozijnen, vernieuwen houtwerk, reinigen gevel en plaatsen van nieuwe buitentrap. Huidig uitzicht, met ramen naar 19de-eeuws patroon. Verankerde baksteenbouw met verwerking van arduin voor de omlijsting van het kelderluik met in de stoep ingewerkte toegangstrap, buitentrap deur en lekdrempels van rechthoekige vensters. Voorts gebruik van zandsteen voor aanzet- en sluitstenen van ontlastingbogen, speklagen onder-, tussen- en bovendorpels. Geveltop met twee bolkozijnen en hogerop beluikte rondboogopening.

Interieur. Kelder met tongewelf en dubbel kruisribgewelf. Op de bovenverdieping moer- en kinderbalken; geprofileerde consoles van natuursteen in de achterkamer van de tweede bouwlaag. Bewaarde dakconstructie met telmerken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 3232.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 92/1931.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 396.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Twijnstraat

Twijnstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.