erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
29850
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29850

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee panden.

Linker pand, barok diephuis van drie traveeëen en twee bouwlagen onder twee zadeldaken (Vlaamse pannen). Trapgevel met cartouches anno / 1628. In de loop van de 19de eeuw aanpassen van de begane grond. 1886: wijzigen roedeverdeling. 1945: herbouwen van het bovendeel trapgevel. 1977: als stadseigendom gerestaureerd naar ontwerp van architect R. D'Helft (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) boven een grijsbeschilderde plint. Gebruik van zandsteen voor hoekkettingen, muuropeningen, horizontale banden en ornamenten. Overkragende bovenbouw op rondboogfries met maskervormige kraag- en sluitstenen met ijzeren ring; in de boogvelden jaarcartouches en bas-reliëf met Drie Koningentafereel. Boven- en topvensters respectievelijk met kruis- en bolkozijnen in geprofileerde rondboognissen aanzettend op basissen; boogvelden met bas-reliëfs ondermeer voorstellend de dood en de vergankelijkheid, en leeuw en het wapen van Ferdinand Michiels. Beluikt rondbogig topvenster onder smeedijzeren windvaan en dito "hijsbalk".

Rechter lijstgevel met enkelhuisopstand van 1847 als verbouwing van 17de-eeuwse tuitgevel. Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Verankerde witbeschilderde bakstenen lijstgevel boven een grijze plint; rondbogige kelderopening. Rechthoekige muuropeningen; ontlastingbogen en sporen van speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels. 19de-eeuws houtwerk en persiennes op de begane grond.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 11/1847, nummer 57/1886, nummer 278/1945, nummer 922/1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 397.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :

Aanvullende informatie

In 1995 herbestemd tot 12 sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor de huisvesting, samen met de achterliggende panden.
Auteurs : Vandeweghe, Evert, Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29850 (Geraadpleegd op )