Stadswoning De Vergulde Fontein

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Twijnstraat
Locatie Twijnstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning De Vergulde Fontein

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Stadswoningen In Sint-Jacob en De Vergulde Fontein

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Zogenaamd "De Vergulde Fontein", van 1839, soortgelijke lijstgevel als huis In Sint-Jacob. Gecementeerd en rozebeschilderd boven grijze plint. "Kunstige Herstelling" in 1992 van de arduinen buitentrap (18de eeuw?) naar ontwerp van architect E. Olivier (Brugge), treden hernieuwd en gefrijnd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen,archief, dossier DW002063.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2631/1991, nr. 985/1999.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 20 januari 1992, 8 maart 1996.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 192.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 398.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Twijnstraat

Twijnstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.